Sök

Militära professionen: Ledarskap och aktörsgemensam samverkan

Forskningsprojektet undersöker aktörsgemensam samverkan i samband med bygget av Älvsjö sjukhus under våren 2020.

Tanken med projektet var ursprungligen att studera militärregionernas samverkan med civila aktörer på regional nivå avseende utbildning, övning samt skarp planering och samverkan. Men när pandemin kom upphörde i stort sett all sådan samverkan. Projektet riktades då om till att studera skarp aktörsgemensam samverkan vid byggandet av ”fältsjukhuset” i Älvsjömässan. Deltagande observationer och intervjuer gjordes på plats under hela byggnationen för att studera intern och extern samverkan mellan aktörerna i Älvsjö. Därefter har intervjuer genomförts med centrala individer på hos samverkande aktörer på lokal, regional och central nivå.

Forskningen genomförs inom ramen för Försvarsmaktens program Forskning och teknikutveckling.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Samarbetspartners

Samverkan sker med deltagande aktörer i byggandet av Älvsjö sjukhus.

Finansiering

Försvarsmakten

Pågår

2020-2021

Dela:
Publicerad 2021-03-25 Uppdaterad 2021-03-25
Hjälpte informationen dig?