Sök

Optimerad skadeutfallsberäkning

Forskningsprojektet ska undersöka hur nutida krigföring påverkar försvarsmedicinska effekter.

I en strategisk insatsplanering ingår skadeutfallsberäkningar som baseras på en relevant hotbild och beskrivning av olika motståndare. Den avgör hur sjukvården ska dimensioneras i en insats med hänsyn till skydd, konfliktnivå och konflikt-/krigsintensitet i den aktuella operationsmiljön. Många av dagens skadeutfallsberäkningar baseras på historiska erfarenheter och uppskattningar. Det nutida krigets operationsmiljö med kvalificerade motståndare och en ökad verkan, precision och räckvidd för bekämpning av militära och civila mål skapar nya förutsättningar och behov för att skydda och att omhänderta skadade. Detta medför viktiga ingångsvärden för hur det framtida civila omhändertagandet av skadade och döda kommer att bedömas och utvecklas. Strategiska och operativa faktorer kommer att få omprövas och utvecklas för att skapa ett trovärdigt och relevant omhändertagande av skadad militär och civil personal i en komplex och hotfull miljö.

Följande övergripande frågeställningar kommer att analyseras:

  • Hur ser de relevanta hotbilderna ut avseende stridsintensitet, försvarssystem, verkan och miljöer?
  • Är vår befintliga skadeutfallsberäkningsmodell aktuell för nationellt försvar? Vilka alternativa modeller finns i omvärlden?
  • Vad kännetecknar de farligaste hotbilderna (de som ger störst skadeutfall)?

Vid Försvarshögskolan genomförs projektet främst inom ämnena försvarssystem och krigsvetenskap inom ramen för Försvarsmaktens program Forskning och teknikutveckling.

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Samarbetspartners

Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut, Karolinska institutet.

Finansiering

Försvarsmakten.

Pågår

2020-2022

Dela:
Publicerad 2021-04-16 Uppdaterad 2021-04-16