Sök

Sök

Optimerad skadeutfallsberäkning

Forskningsprojektet undersöker hur nutida krigföring påverkar försvarsmedicinska effekter.

I en strategisk insatsplanering ingår skadeutfallsberäkningar som baseras på en relevant hotbild och beskrivning av olika motståndare. De avgör hur sjukvården ska dimensioneras i en insats med hänsyn till skydd, konfliktnivå och konflikt-/krigsintensitet i den aktuella operationsmiljön. Många av dagens skadeutfallsberäkningar baseras på historiska erfarenheter och uppskattningar.

Det nutida krigets operationsmiljö med kvalificerade motståndare och en ökad verkan, precision och räckvidd för bekämpning av militära och civila mål skapar nya förutsättningar och behov för att skydda och omhänderta skadade. Detta medför viktiga ingångsvärden för hur det framtida civila omhändertagandet av skadade och döda kommer att bedömas och utvecklas. Strategiska och operativa faktorer kommer att behöva omprövas och utvecklas för att skapa ett trovärdigt och relevant omhändertagande av skadad militär och civil personal i en komplex och hotfull miljö.

Den medicinska professionens roll i krig

Syftet på längre sikt är att forskningen ska öka kunskapen om den medicinska professionens roll i krig. Forskningen ska även ge förutsättningar för att de medicinska professionernas roll och samverkan i en stab, i ett förband och i högkvarteret undersöks.

Följande övergripande frågeställningar ska analyseras:

  • Hur ser de relevanta hotbilderna ut avseende stridsintensitet, försvarssystem, verkan och miljöer?
  • Är vår befintliga skadeutfallsberäkningsmodell aktuell för nationellt försvar? Vilka alternativa modeller finns i omvärlden?
  • Vad kännetecknar de farligaste hotbilderna (de som ger störst skadeutfall)?

Vid Försvarshögskolan genomförs projektet främst inom ämnena försvarssystem och krigsvetenskap inom ramen för Försvarsmaktens program Forskning och teknikutveckling.

Ansvarig institution

Institutionen för försvarssystem

Samarbetspartners

Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut, Karolinska institutet

Finansiering

Försvarsmakten

Pågår

2020-2022

Dela:
Publicerad 2021-04-16 Uppdaterad 2022-10-18