Sök

Sök

Säkerhet i morgondagens Europa, svenska perspektiv

Hur ska Sverige utforma sin säkerhets- och försvarspolitik i ett tioårigt perspektiv ?

Forskningen kommer att koncentrera sig på frågor som sammantaget avser att klargöra hur Sverige i ett europeiskt sammanhang optimalt ska kunna möta de utmaningar som landet står inför. Det innebär bland annat att behandla frågan om vilka utmaningar som är av säkerhetspolitisk vikt för Europa och för Sverige och vilken inriktning Sverige bör utveckla också resursmässigt.

Följande forskningsfrågor kommer att behandlas:

  1. Vilka säkerhetspolitiska konsekvenser får utvecklingen i Europa för Sverige och hur bör vi samarbeta med partners för att bäst främja vår egen säkerhet och den regionala säkerheten?
  2. Vilka militärstrategiska, operativa och tekniska konsekvenser får försvarssamarbetet i det europeiska perspektivet och hur kan Försvarsmakten m fl. användas för att bidra till en bredare europeisk säkerhet samt hur ska de militära förbanden användas i händelse av ökad spänning, kris och krig?
  3. Med vilka medel och metoder bör det civila försvaret utvecklas dvs. hur ska det fortsatta arbetet bedrivas?

Läs mer om projektet på Kungl Krigsvetenskapsakademiens webbplats.

Ansvarig institution

Institutionen för försvarssystem

Samarbetspartners

Kungl Krigsvetenskapsakademien (KKrVA)

Finansiering

Wallenbergstiftelserna

Pågår

2019-2021

Dela:
Publicerad 2020-12-17 Uppdaterad 2023-03-15