Sök

Smygande kriser

Forskargruppen ska studera smygande och utdragna samhällsstörningar som orsakas av till exempel den globala uppvärmningen, störningar i energi- och informationsnät, cyberattacker, migration och spridning av smittsamma sjukdomar.

Traditionella kriser har ofta en tydlig orsak och en väntad konsekvens. Till exempel en jordbävning som drabbar ett specifikt område med många döda som följd.

Smygande kriser som samtidigt är utdragna är något helt annat och betydligt svårare att hantera. Krisens ursprung kan finnas långt utanför det egna landets gränser och flyga under radarn länge utan att bli upptäckt. Samtidigt kan krisen eskalera och ta oväntade vändningar. Exempel på den typen av kriser, som vi sett exempel på under senare år, är migrationsströmmar, gränsöverskridande terrorism, konsekvenser av klimatförändringar och cyberkriser.

Forskningsprojektet ska analysera den typen av kriser så att aktörer i Sverige kan upptäcka dem lättare, förbereda sig bättre och kunna hantera dem.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Samarbetspartners

Finansiering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Pågår

2019-2023

Dela:
Publicerad 2020-12-17 Uppdaterad 2021-09-22