Sök

Vägar till militär etik

Syftet med projektet är att ta fram en ny grundbok i etik till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan.

De flesta grundböcker i etik saknar ett militärt perspektiv. Därför är nu en ny lärobok i militär etik, anpassad för kadetternas utbildningsnivå, under arbete. Boken är professionsnära och innehåller teoretiska perspektiv på etik som är förankrade i militär verksamhet genom tillämpade exempel i en svensk kontext. Tyngdpunkten på tillgänglighet och aktualitet för en blivande officer gör den användbar vid etikmomenten under Officersprogrammets ledarskapskurser. Det pedagogiska upplägget utgör ett komplement till en mer filosofiskt inriktad grundbok i etik. Boken kan också användas vid andra militära utbildningar som rör frågor om etik och värdegrund.

Medverkande forskare

De forskare som bidrar till bokens innehåll undervisar på kurserna i ämnet ledarskap, där kunskaper om etik och moral är en central del av ett modernt militärt ledarskap. Redaktörer för boken är major/doktorand David Bergman och lektor Magna Robertsson. Författare är, utöver David Bergman och Magna Robertsson, kapten Lars Wetterskog och lektor Jennifer Hobbins, samtliga från ledarskapsavdelningen vid Försvarshögskolan. Arbetet med läroboken inleddes under 2019 och avslutas under våren 2021.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Samarbetspartners

Finansiering

Försvarshögskolan

Pågår

2019-2021

Dela:
Publicerad 2021-02-05 Uppdaterad 2021-02-05
Hjälpte informationen dig?