Sök

Vägar till svensk officersetik

Syftet med projektet är att ta fram en ny grundbok i etik till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan.

Den gamla grundboken i etik Vägar till svensk officersetik (Överbefälhavaren och Försvarsmakten, 1997) behöver uppdateras i en kontext som speglar de utmaningar en ung officer möter i sitt begynnande arbetsliv. I dag används boken Rätt och fel (Rachels och Rachels, 2015) som grundbok i etik, och likt många andra grundböcker i etik saknar den ett militärt professionellt perspektiv.

Denna bok är en professionsnära text som kan användas som en militär kontextualisering av en mer filosofiskt inriktad grundbok i etik. Boken innehåller teoretiska perspektiv på etik förankrade i militär verksamhet samt fallstudier med exempel från armén, marinen och flyget. Boken bidrar med en vetenskaplig grund i militär professionsetik med tillämpade exempel från militär verksamhet i en svensk kontext som är anpassad för kadetternas utbildningsnivå. Behovet behöver tillgodoses för att kunna genomföra kvalitativ etikundervisning vid Officersprogrammet.

De medverkande forskarna undervisar på kursen Ledarskap för officersprofessionen där etik betraktas som en central del av ett modern militärt ledarskap. Redaktörer för boken är major David Bergman och fil.mag. Magna Robertsson, båda doktorander i ledarskap. Författare kommer att vara, utöver David Bergman och Magna Robertsson, kapten Lars Wetterskog och lektor Jennifer Hobbins, samtliga från ledarskapsavdelningen på Försvarshögskolan. Arbetet med läroboken inleddes under 2019 och beräknas att avslutas under 2020.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Samarbetspartners

Finansiering

Försvarshögskolan

Pågår

2019-2020

Dela:
Publicerad 2020-12-17 Uppdaterad 2020-12-17
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.