Sök

Varför söker individer specialistofficersutbildningen?

Vilka faktorer påverkar individer att söka specialistofficersutbildningen?

Undersökningen baseras på en digital enkät till kadetter vid specialistofficersutbildningen.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Samarbetspartners

Försvarsmakten

 

Finansiering

Försvarsmakten

Pågår

2020


Dela:
Publicerad 2020-12-17 Uppdaterad 2021-09-22