Möt några av våra forskare

Är du nyfiken på hur forskningen påverkar din vardag? Eller vill du veta mer om hur forskning fungerar och vad vi gör vid Försvarshögskolan? Här kan du läsa intervjuer med några av alla våra forskare vid Försvarshögskolan.

Försvarshögskolan har genom sin unika profil som högskola också högt anseende bland sina forskare. Forskarna är experter inom området kring samhällets säkerhet och efterfrågas ofta av media och myndigheter.

Forskningen bedrivs vid två institutioner – Militärvetenskapliga institutionen och Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap.

Våra forskare vill gärna dela med sig av sin forskning och här kan du läsa en kort intervju med några av de aktiva forskarna på Försvarshögskolan.

Här får du mer information om vår forskning.

Krishantering
Kan organisationer lära mitt i en kris?
Mats Koraeus vet om organisationer som har till uppgift att veta hur man hanterar det oväntade också kan lära mitt i en kris. Han har identifierat ett...
Puff bild
Säkerhet till havs efter kalla kriget
Stefan Lundqvist vet att det maktvakuum som uppstod till havs efter kalla kriget skapade helt nya hot. Piratverksamhet och drogsmuggling har breddat b...
Orkanen Sandy New York 2012
Katastrof, sårbarhet och makt
Sara Bondesson vet vad som händer när en katastrofs akuta skede övergår i ett långsiktigt politiskt återuppbyggnadsarbete. Hon har studerat hur social...
Martin Bang
Vad påverkar militära analyser?
Martin Bang vet vilken betydelse underförstådda antaganden och oskrivna regler har för individens bedömning inom militär underrättelseanalys?
Människor i cirkel på en strand
Ledarskap och organisation
Docent Aida Alvinius vet det mesta om att leda under kris, krig och kaos. Hon vet att ledarskape påverkas av hur organisationen fungerar och hur man s...
Johan Sigholm
Säker information vid militära insatser
Johan Sigholm vet hur det är möjligt att samarbeta kring gemensamma IT-lösningar i det militära utan att informationssäkerheten äventyras.
Rustad för risk
Att hantera risker i extrema situationer
Professor Ann Enander och Marcus Börjesson har skrivit boken Rustad för risk - Riskpsykologi för militärer och insatsorganisationer,
Helena Hermansson
Kriser och olika förutsättningar
Helena Hermansson vet hur man hanterar internationella rekommendationer för krishantering i praktiken om de går på tvären mot politiska och administra...
Ann Enander
Ledarskap vid kriser och katastrofer
Professor Ann Enander vet att ledare som snabbt visar handlingskraftighet och berättar vad som görs när en kris slår till, också lyckas skapa en trygg...
Kjell Engelbrekt
Den globala säkerhetsordningen
Professor Kjell Engelbrekt vet att det finns en relation där formella och informella organ tillsammans skapar den globala säkerhets- och världsordning...
Eva-Karin Olsson
Krishantering och krisrapportering hos media och EU
Professor Eva-Karin Olsson vet att journalister och politiker har stor makt att påverka vad som ska uppfattas som kris eller inte. Hon har studerat hu...
Puff bild
Spektral design skapar framtidens kamouflage
Hur kamouflerar man sig för sensorer som upptäcker långt mer än det mänskliga ögat? Svaret är spektral design – kunskapen om att skapa material med sp...
Björn Persson
Att flyga utan att bli upptäckt
Björn Persson kan Stealth-tekniken, förmågan att göra sig svårupptäckt på radar. Han har gjort en modell för det som sker mellan en radar och ett flyg...
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.