Sök

Samarbeten inom forskning

Försvarshögskolan samarbetar med flera nationella och internationella lärosäten, institutioner, organisationer och näringslivet när det gäller forskning.

The European Societal Security Research Group

Den europeiska gruppen för samhällsäkerhetsforskning samlar en tvärvetenskaplig grupp av forskare med inriktning på EU: s utvidgade säkerhetsroll.

Från militära och civila uppdrag utanför Europa till terrorism, hälsosäkerhet, livsmedelssäkerhet och kritiskt infrastrukturskydd i Europa samarbetar EU-medlemmar nu på ett flertal nya områden. Tillsammans syftar dessa insatser till att förbättra EU: s kapacitet som helhet för att hantera kriser och skydda individer mot skador. Beskriven som "homeland security" i andra nationella sammanhang kan EU: s utvidgade säkerhetsroll beskrivas när det gäller "samhällets säkerhet".

The European Societal Security Research Group

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.