Sök

Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analysstöd

Försvarshögskolan genomför varje år säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analysstöd (SOFFA) för regeringens behov.

Försvarshögskolan har ett löpande uppdrag att förse justitie- och försvarsdepartementet med policyrelevant forskning. Forskningsprojekten kan bland annat beröra krishantering vid förtroende- och tillitskriser, civilt försvar, påverkansoperationer och transatlantisk säkerhet. Redovisning av respektive projekt sker enligt överenskommelse.

Transatlantisk säkerhets- och försvarspolitik

Under 2020 har forskningen riktats in på USA:s strategiska ambivalens och relationen till Nato, Natoländernas syn på Kina samt hur stater i olika delar av Europa kan föra en transatlantisk säkerhets- och försvarspolitik samtidigt som de fokuserar allt mer på det europeiska samarbetet inom säkerhet- och försvarsfrågor.

Forskningen har även berört analysverksamhet inom totalförsvarsområdet med syftet att utveckla kunskapen och utbildningsförmågan inom civilt och militärt försvar vid Försvarshögskolan.

Dela: