Sök

Sök
Maj 2014. Östra riksdagshuset. Vår. Försommar. Svenska flaggan och EU-flaggan är hissade. Moder Svea.

Foto: Melker Dahlstrand.

Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analysstöd

Försvarshögskolan genomför varje år säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analysstöd (SOFFA) för regeringens behov.

Försvarshögskolan har ett löpande uppdrag att förse försvarsdepartementet med policyrelevant forskning. Forskningsprojekten kan bland annat beröra krishantering vid förtroende- och tillitskriser, civilt försvar, påverkansoperationer, underrättelsefrågor, försvarspolitik och transatlantisk säkerhet.

Projekten avrapporteras i särskild ordning enligt överenskommelse med berörd enhet inom försvarsdepartementet.

Dela: