Doktorand vid Försvarshögskolan

Forskningsmiljön vid Försvarshögskolan ska vara både inspirerande och utmanande. Som doktorand får du utöver engagerad handledning även ta del av seminarier, doktoranddagar och konferenser.

Är du nyfiken, öppen och intresserad av att fördjupa dig i frågor kring försvar, krishantering och säkerhet? Då kan forskarutbildningen vid Försvarshögskolan vara något för dig. Behovet av disputerade medarbetare inom både det civila och militära försvaret är för närvarande stort.

I och med att regeringen utfärdar examenstillstånd inom försvar, krishantering och säkerhet uppstår unika förutsättningar att bygga spetskompetens på lärosätet. Att Försvarshögskolan har en egen forskarutbildning innebär att vi står för handledning och kvalitetssäkring av doktorandernas arbete och inte minst att våra doktorander examineras här. Vi har också möjlighet att satsa resurser på att skapa en inspirerande och gedigen forskningsmiljö. Det gör vi bland annat genom att organisera doktoranddagar, gästföreläsningar, seminarier och konferenser.

Ämnen som stärker varandra

Att Försvarshögskolan är ett relativt litet lärosäte gör att kontaktytorna mellan akademiker med olika kompetenser är många. En hastigt överenskommen kopp kaffe mellan en statsvetare och en krigsvetare kan ibland sluta i ett gemensamt forskningsprojekt.

En styrka med våra huvudämnen krigsvetenskap och statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet är att de båda ämnena stärker varandra. Den som studerar statsvetenskap med vår inriktning har stor nytta av förståelse för krigets villkor och den militära professionen. På samma sätt har den som studerar krigsvetenskap, inte sällan officerare vid Försvarsmakten, stor behållning av kunskaper inom civil krisberedskap samt hur säkerhetspolitik och utrikespolitik fungerar. Doktorander från de olika inriktningarna kommer därför genomföra vissa kurser och seminarier tillsammans.

Puff bild
Lojal in i döden?
Den som jobbar inom Försvarsmakten förväntas vara lojal, både mot uppgiften och mot sina kamrater. Men vad menas egentligen med lojalitet och mot vem eller vad är du mest lojal när det verkligen gäller? Torbjörn Engelkes, doktorand vid Försvarshögskolan, vill reda ut begreppet.