Militärhistoria

Militärhistoria är det vetenskapliga studiet av historia där militärens roll sätts in i ett större politiskt, kulturellt, ekonomiskt, socialt och genushistoriskt sammanhang.

Traditionellt har ämnet utnyttjats för att analysera historiska fälttåg och operationer i syfte att belysa och analysera doktriner och principer. Militärhistoria är viktig och betydelsefull inom krigsvetenskapen, både nationellt och internationellt. Det syns tydligt i exempelvis fältövningar, krigsspel och applikationer.

Militärhistoria är grunden för krigsvetenskapen

Idag har ämnets bredd dessutom ökats och vikten av sammanhang i analyserna är betydligt mer central än tidigare. Av dessa anledningar kan militärhistorieämnet sägas stå med den ena foten i en civil akademisk miljö och den andra i den militära professionen.

Alla erfarenheter, såväl goda som dåliga, är historisk kunskap och således historikerns arbetsområde. Vid Försvarshögskolan utgör militärhistorieämnet därför grunden till bland andra ämnet krigsvetenskap.

Historia är ett brett ämne, där färdigheter i såväl kritiskt tänkande som behandlandet av stora mängder varierande information ingår som naturliga arbetsmetoder. Med en militärhistorisk bakgrund är du väl insatt i de underliggande orsakerna till dagens säkerhetspolitiska situation, liksom äger en god kunskap om krig och krissituationer.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.