Sök

Ledningsvetenskap

Ledningsvetenskapen (eng. "command and control science") är inriktad mot att förstå vad ledning av insatser innebär och vad som krävs av ett ledningssystem för att insatsen skall uppnå önskad effekt. Viktiga exempel på insatsledning är ledning av väpnad strid i militära sammanhang samt ledning av räddningsinsatser vid olyckor och katastrofer.

Ledning är den funktion hos ett insatssystem som producerar inriktning och samordning av insatsen i syfte att uppnå uppställda mål. Målen kan kräva en serie av verksamheter, som i ledning på operativ nivå, eller en enskild verksamhet, som i ledning på taktisk nivå. För att uppnå inriktning och samordning krävs ett ledningssystem bestående av bland annat personal, organisation, metoder, mandat och tekniska stödsystem, vilka sammantaget bildar ett socio-tekniskt system.

I ämnet Ledningsvetenskap studerar vi hur detta ledningssystem, eller delar av detta, bör utformas på en principiell nivå för att kunna uppnå önskad effekt. Ledningsvetenskapen tillhör därmed designvetenskaperna. Exempel på frågeställningar rör lägesbildens innehåll och utformning, representation av osäkerheter, metoder för feedbackstyrning i ledningsprocessen, samt hur relationen mellan formella och informella processer påverkar ledningen.

Uppdragsforskning

Inom Ledningsvetenskapen bedrivs projekt i första hand på uppdrag av Försvarsmakten och MSB. De aktuella forskningsprojekten handlar om:

  • Ledning och samverkan i kris och krig
  • Ledarskap och ledning
  • Situationsanpassad ledning och samverkan

Medarbetare

Professorer

Lektorer

Ulrik Spak

Ulrik.Spak@fhs.se +46 8-55342623 Stf Sektionschef, Universitetslektor,

Adjunkter

Doktorander

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.