Sök

Vill du bidra med material?

Redaktionen är ständigt intresserad av bidrag. Här finns praktiskt information för dig som vill sända in bidrag.

Uppsatser bör omfatta mellan 30 000 och 70 000 tecken medan recensionerna ska vara i intervallet 5 000 till 10 000 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten till nödvändig redigering. Författare av publicerade uppsatser erhåller 10 exemplar (recensenter 3) av aktuell utgåva. För material som inte beställts av redaktionen ansvaras ej. Detaljerade instruktioner avseende längd och form laddas ner här:

Instruktioner och skrivregler för manuskript insända för publicering i Militärhistorisk tidskrift (PDF, 232 kB)PDF

Militärhistorisk Tidskrift publicerar följande typer av texter:

Peer-review artiklar måste lämnas in till redaktionen senast den 31 mars, men redaktören (piotr.wawrzeniuk@fhs.se) bör vidtalas så snart som möjligt. Detta förfarande innebär att artikelmanus skickas anonymt till anonyma läsare som kommer med förbättrings- och ändringsförslag samt även avstyrker eller tillstyrker publikation av artikeln.

Recensioner görs endast av vetenskaplig litteratur och skall insändas till redaktören senast den 1 juni. Inget korrektur skickas på recensioner utan redaktionen förbehåller sig rätten att ändra smärre skrivfel och dylikt. Vid större ändringsförslag kontaktas författaren. En recension skall dock innebära en kritisk granskning av litteraturen och diskutera resultaten gentemot tidigare forskning och med utgångspunkt i frågan "vad nytt vet vi nu genom denna bok".

Anmälningar görs av böcker som inte är att betrakta som vetenskapliga men som trots allt är militärhistorisk relevanta. Anmälningarna är kortare till sitt ursprung och har inte kravet att vara en kritisk granskning. Anmälningar insändes till redaktören senast den 15 augusti.

Tänk på att alla manus skall innehålla så få egna formateringar som möjligt. Således skall inskjuten rad bara göras med en enkel tab-indrag, inget annat! Högermarginalen skall vara ojämn, radavståendet 1,5 och typsnittet Times New Roman, 12 punkter.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.