Sök

Statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan

Forskningsinriktningen krishantering och internationell samverkan fokuserar bland annat på krisbeslutsfattandets dynamik, samverkan och ledarskap i kris, organisatoriskt lärande av kriserfarenheter, mediers roll och det politiska spelet som omgärdar krishanteringens olika faser, det krisförebyggande arbetet och förutsättningar för resiliens.

Forskningen omfattar även uppbyggnaden av det europeiska krishanteringssystemet, samt nya risker i säkerhetssfären i olika delar av världen.

Forskningen har i många avseenden en statsvetenskaplig grund, i det att den intresserar sig för politiska dimensioner av allvarliga kriser. Inriktningen lånar också gärna in tankegods från bland annat kommunikationsforskning, socialpsykologi, socialantropologi och organisationsteori.

Våra forskare


Professorer

Lektorer och biträdande lektorer

Fredrik Bynander

Docent, Avdelningschef, Univerisitetslektor

Fredrik.Bynander@fhs.se +46 8-55342714

Dan Hansén

Avdelningschef, Sektionschef, Docent, Universitetslektor

Dan.Hansen@fhs.se +46 8-55342779

Adjunkter

Postdoktorer

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.