Informationssäkerhet

  • Start
  • Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Vilken information har din organisation, och vilken information behöver ni skydda? Vad gör du om du inser att någon tagit sig in i dina IT-system? Går det att skydda sig? Informationssäkerhet är hur vi går säkra i informationssamhället.

Information och olika sorters IT-tjänster är en förutsättning för att de flesta organisationer ska kunna hantera sin vardag. En del information är viktigare än annan, till exempel informationen i patientjournaler eller styrsystemen i kärnkraftverk. Om informationen går förlorad eller hamnar i fel händer kan det få katastrofala följder.

Vad är informationssäkerhet?

Informationssäkerhet är att skydda den information som behövs skyddas på den nivå det kräver. Att hantera information säkert handlar om var och hur man lagrar, hotbilder, cyberförsvar, krishantering och hur externa leverantörer ska säkerhetsbedömas.

Med god informationssäkerhet är det bara rätt personer som kan ta del av informationen och det ska vara tydligt vem som ändrat och när. Du ska inte behöva oroa dig för att din information har blivit manipulerad eller förstörd av obehöriga personer.

Informationssäkerhet omfattar därför både administrativa rutiner som riktlinjer och tekniskt skydd som brandväggar och kryptering. För ett framgångsrikt arbete med informationssäkerhet behöver ledning och organisation ha en helhetssyn, så att människor och tekniska system arbetar i samma riktning.

Varför är informationssäkerhet viktigt?

Information är en grundläggande byggsten i en organisation. Mycket av den information företag hanterar kan vara känslig, och konsekvenserna om den manipuleras eller kommer ut kan vara förödande. Ett bra arbete med informationssäkerhet skyddar inte bara informationen, det ger även effektiv informationshantering och ökat förtroende för verksamheten.

Tekniken utvecklas snabbt och ger ständigt nya möjligheter. Det är lätt att använda nya tjänster utan ha övervägt vilka hot det medför. Samtidigt som man ska vara försiktig innebär det inte nödvändigtvis att man behöver avstå från att effektivisera genom nya IT-tjänster. Med rätt kunskap om informationssäkerhet blir det lättare att navigera och fatta rätt beslut.

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Visa fler