Krigsvetenskap

Krigsvetenskap

Hur kommer det sig att ett krig utvecklas som det gör? Finns det gemensamma drag i alla krig, eller är varje krig unikt? Krigsvetenskap är det ämne som studerar krig, krigföring och konflikthantering med militära medel.

Inom ämnet studerar man varför krig ser ut på ett visst sätt. Man undersöker varför olika länder organiserar sitt försvar på olika sätt och vilka militära maktmedel som används i olika konflikter

Vad är krigsvetenskap?

Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor är vad det är som gör att det blir krig och vad det är som påverkar hur kriget utvecklas. Man studerar hur man skapar militära resurser och hur man organiserar försvar och krigsinsatser. Man studerar strategi, vad som händer i ett krig och hur det kan vinnas.

Inom ämnet undersöker man försvarets roll i relation till säkerhetspolitik och krishantering. Man analyserar konflikter, militära interventioner och användandet av de militära resurserna.

När används krigsvetenskap?

Krigsvetenskap används i verksamheter som arbetar med att bygga upp militär förmåga och militära insatser, till exempel Försvarsmakten. Krigsvetenskap är också den akademiska grunden för officersutbildningen.

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Visa fler
Dela: