Ledarskap

Ledarskap

Ledarskap

Vad har stora ledare gemensamt? Vad är det de gör för att få folkmassor att följa dem? Inom ledarskap studerar man vad det är som gör att folk vill följa en ledare.

Ledarskap handlar om att påverka och inspirera andra till att prestera och nå uppsatta mål. Bra ledarskap är en konst och det finns många teorier och metoder för att lära sig den konsten.

Vad är ledarskap?

Ledarskap handlar om att kunna påverka andras föreställningar, känslor och attityder för att få dem att agera på ett visst sätt. Det handlar om att kunna ta hänsyn till att det finns flera aktörer med olika mål, synsätt och uppträdande och att kunna prioritera och agera när ekonomiska, kulturella, sociala och organisatoriska aspekter ger olika handlingsalternativ.

Det handlar också om att leda om något oförutsett skulle hända. Att kunna visa på handlingskraft oavsett vad som händer – en olycka, en naturkatastrof, ett terrorhot eller en skandal i media.

När används ledarskap?

Ledarskap behövs på nästan alla platser och i nästan alla tillfällen. Vissa situationer kräver mer av sin ledare än andra. Vid oförutsedda händelser och påfrestande förhållande krävs det extra mycket av ledaren. Ledare som klarar av att leda vid såna tillfällen behövs inom många olika typer av organisationer; militära, ideella, offentliga och privata.

Unik inriktning på ledarskap under påfrestande förhållanden

Ämnet ledarskap vid Försvarshögskolan skiljer sig från det du kan studera vid andra högskolor och universitet, då vi fokuserar på ledarskap under påfrestande förhållanden. Ämnet tar upp både civilt och militärt ledarskap samt hur dessa fungerar tillsammans i kris- och krigssituationer. Militärt ledarskap behövs vid nationella och internationella militära insatser eller som stöd till samhället vid civila kriser. Civilt ledarskap behövs vid nationella och internationella kriser och vid humanitära insatser.

Ledarskap under påfrestande förhållanden, som krig och kris, skiljer sig från att leda under mer vardagliga förhållanden, eftersom det ofta sker i situationer som är oförutsägbara. Det finns kanske varken rutiner eller organisatoriska förutsättningar samtidigt som ledarskapet sker under stor tidspress, osäkerhet eller hot.

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Visa fler