ERROR: TypeError: null has no such function "getProfileImage"

Militärteknik

Militärteknik

Kan en trupp kan vinna en strid, även om de har ett prestandamässigt svagare vapensystem än motståndaren? Vad krävs av organisationen och personerna för att kunna använda tekniken på bästa sätt? Frågor som dessa besvaras inom ämnet militärteknik.

Vad är militärteknik?

Militära insatser kräver teknisk utrustning i form av till exempel radar, radio eller ett robotsystem. Oavsett vad som används krävs det en person som hanterar dem. Militärteknik är samspelet mellan teknik och människa i militära sammanhang. Inom ämnet studerar man hur man kan använda tekniken på bästa sätt för att uppnå det man vill.

Även om militärteknik till stor del handlar om naturvetenskap ingår även beteendevetenskap och organisationsteori när man undersöker vad som krävs av de personer som hantera tekniken.

När används militärteknik?

Militärteknik används både inom Försvarsmakten och försvarsindustrin för att utveckla och utvärdera militärtekniska system. Exempelvis behöver man kunskaper i militärteknik för att undersöka om befintlig teknik kan användas på ett annorlunda sätt och då ge ett bättre resultat. Även myndigheter inom totalförsvaret har behov av kunskap om samspelet mellan teknik och verksamhet.

På Försvarshögskolan både forskar och utbildar vi i militärteknik.

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Visa fler