Sök

Militärvetenskapliga institutionen

Militärvetenskapliga institutionen (MVI) ansvarar för ämnena krigsvetenskap, militärteknik, ledningsvetenskap och militärhistoria.

MVI:s organisation och uppdrag

Christian Jeppsson är chef vid den Militärvetenskapliga institutionen. Du kan läsa om hans ansvar här.

Institutionens medarbetare

Här hittar du en lista med samtliga medarbetare vid MVI.

Institutionens avdelningar

Den Militärvetenskapliga institutionens organisation består av sex avdelningar - taktikavdelningen, operativa avdelningen, avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik, programledningen OP, programledningen HOP samt en administrativ avdelning.

Administrativa avdelningen består av en administrativ chef, en stabskoordinator, en verksamhetskoordinator (ekonom), en kvalificerad handläggare och två administratörer.

Klicka på avdelningsnamnen för att komma till information om avdelningarnas verksamhet.

Organisationsschema MVI Taktikavdelningen Operativa avdelningen Ledningsvetenskap och försvarssystem Administrativa avdelningen Programledning Officersprogrammet Programledning Högre officersprogrammet

Institutionens uppdrag

Militärvetenskapliga institutionens har fått följande uppdrag av rektor (beslut Ö516/2018):

  • Leda forskning och utveckling samt utbildning inom ämnena krigsvetenskap, militärteknik, ledningsvetenskap, militärhistoria.
  • Leda även språkutbildningen vid FHS
  • Ansvara för att med ISSL genom överenskommelser reglera formerna för samarbetet inom den del av krigsvetenskapen som innefattar militärstrategi
  • Samordna dialoger om uppdrag med Regeringskansliet (RK), myndigheter och organisationer inom eget ansvarsområde
  • Leda dialog med övriga kunder/samarbetspartners inom eget ansvarsområde
  • Samordna högskolans stöd till Försvarsmakten avseende FM koncept och doktriner
  • Samordna anställning av personal inom institutionen
  • Stödja rektor, vicerektor och Högskoleförvaltningen i arbetet med högskoleövergripande frågor
  • Stödja ISSL med kurser i krigsvetenskap, militärteknik, ledningsvetenskap militärhistoria och språk
  • Leda i kraft av ämnesansvar ämnena krigsvetenskap samt militärteknik mot Försvarsmaktens skolor (Verksamhetsförlagd utbildning, VFU).

Arbetsordning MVI

Klicka här för att ta del av MVI:s arbetsordning.

Publicerad 2018-12-06 Uppdaterad 2020-12-09