Sök

Programledningen för Officersprogrammet

Programledningen ansvarar för att genomföra, utvärdera och utveckla Officersprogrammet vid Försvarshögskolan.

Stefan Smedman är avdelningschef.

Officersprogrammet är en treårig akademisk utbildning på grundnivå, 180 högskolepoäng, som leder till officersexamen.

Stefan Smedman

Avdelningschef, Programchef Officersprogrammet

Stefan.Smedman@fhs.se
Daniel Rydberg

bitr. Programchef Officersprogrammet

Daniel.Rydberg@fhs.se +46 8-55342882
Publicerad 2020-01-22 Uppdaterad 2021-08-25