Sök

Högskolepedagogiska kurser

Försvarshögskolans (FHS) kurser i högskolepedagogik riktar sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta som lärare i högre utbildning inom FHS. För försvarsmaktspersonal utanför FHS riktar sig kurserna främst till dig som kommer att vara lärare inom ramen för VFU-kurser i Officersprogrammet. Övriga deltagare kan delta i mån av plats.

Kurserna följer de rekommendationer som Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) har gett ut för tio veckors (15 hp) högskolepedagogisk utbildning, och ger högskolepoäng i Ladok, samt ett kursintyg från FHS.

På FHS ges för närvarande två kurser – Högskolepedagogik 1 och Högskolepedagogik 2 – om vardera 7,5hp. Kurserna ges höst- respektive vårtermin och omfattar vardera 200 studietimmar på kvartsfart, och sträcker sig över hela terminerna.

Genomförande

OBS! Under vårterminen 2021 kommer samtliga kurser att genomföras som helt nätbaserade kurser, utan fysiska kursträffar vid FHS i Stockholm.

Kurserna genomförs som flexibelt lärande. Det vill säga en kombination av obligatoriska, fysiska kursträffar vid FHS i Stockholm och nätbaserade moment med stöd av lärplattformen Canvas. De fysiska kursträffarna omfattar bland annat introducerande föreläsningar, seminarier och uppföljningar av hemuppgifter. Däremellan sker eget arbete med hem- och examinationsuppgifter som löpande lämnas in under kurserna. En central del av kurserna utgörs av egna analyser av pågående utbildningar och kurser vid Försvarshögskolan eller andra lärosäten.

Tid för kursdeltagande tidrapporteras/finansieras i den egna arbetsenheten. Det är därför viktigt att Du avtalat med din arbetsplanerande chef om att gå kursen, att budget för kursdeltagande och eventuella resor finns, och att detta planeras in med dina andra arbetsuppgifter. Närvaro vid de obligatoriska träffarna är viktig för att kunna dela erfarenheter och genomföra seminarier.

Anmälan

Anmälan till respektive kurs sker från kurssidan som du når via tabellen nedan. Observera att kurserna har ett begränsat antal platser och att en prioritering av deltagarna sker utifrån den lärarroll du har/kommer att ha. Efter anmälningstidens slut kommer du att få en bekräftelse på om du fått plats eller inte på sökt kurs. Cirka två veckor innan kursstart kommer fylligare information om kursen:

  • kursbeskrivning, litteraturlista och schema,
  • samt anvisningar för att upprätta konto i lärplattformen Canvas för de som inte har detta sedan tidigare.

Kurstillfällen 2021

Vårterminen 2021:

Högskolepedagogik 1, 7,5hp (200h, nätbaserad kurs, 10 platser)
Nätbaserad kurs v.4-23. Kursstart den 26.jan 2021. Obligatoriska möten via videoverktyget Zoom sker delar av dagarna den 26-27/1, 16-17/3, 27-28/4 och 1-2/6. Kursen avslutas v.23 med inlämning av sista examinationsuppgift.

Högskolepedagogik 2, 7,5hp (200h, nätbaserad kurs, 8 platser)
Nätbaserad kurs v.6-22. Kursstart den 9.feb 2021. Obligatoriska möten via videoverktyget Zoom sker delar av dagarna den 9-10/2, 23-24/3 och 18-19/5. Kursen avslutas v.21 med inlämning av sista examinationsuppgift (självständigt arbete).

Höstterminen 2021:

Information om höstterminens kurser kommer i april 2021, då även anmälning till höstens kurser öppnas.

Kontakt

Har du frågor om kurserna eller annat som rör högskolepedagogik på Försvarshögskolan?

Mejla till: hped@fhs.se

Utbildningar

Publicerad 2019-02-01 Uppdaterad 2019-09-13