Fakta

Försvarshögskolan har sin grund i en 200 år lång tradition av militär utbildning. Idag är vi en specialiserad högskola med både militära och civila utbildningar inom området försvar, krishantering och säkerhet.

Dela: