Sök

Vi söker militära lärare till våra officersprogram

Försvarshögskolans Officersprogram (OP) och Högre officersprogram (HOP) växer och vi behöver nu fler militära lärare. Vill du utbilda dina framtida kollegor och bidra med din kunskap till svensk officersutbildning? Välkommen att söka jobb som lärare hos oss!

Vi behöver 22 nya militära lärare och kolleger. Här samlar vi listan över aktuella, lediga tjänster. Försvarsmakten har gått ut med ett tilläggsdirektiv om dessa tjänster men du söker tjänsterna direkt genom Försvarshögskolans rekryteringssystem.

Lediga tjänster

Till ledarskapsavdelningen vid Institutionen för strategi, säkerhet och ledarskap söker vi en huvudlärare i ledarskap. Arbetsuppgiften består i att vara lärare och kursansvarig med ansvar för att planera, genomföra (utbilda), följa upp samt utveckla kurser. I rollen som lärare deltar du huvudsakligen vid utbildningen inom Högre Officersprogrammet (HOP) och Officersprogrammet (OP) men även inom andra utbildningar som t.ex. Strategisk chefsutveckling. Genomförandet sker i ett nära samarbete med de militära programledningarna. I arbetet ingår också att ämnesutveckla avdelningens kompetensområden tillsammans med avdelningens militära och civila personal. Ditt arbete sker i nära samarbete med ledarskapsämnets akademiker och forskare.

Kvalifikationskrav:
Du ska ha genomfört högre militär utbildning (Chefsprogrammet (ChP), Högre Stabsutbildning (HSU) med godkänt resultat. Du ska vara en erkänt bra chef och ledare med erfarenhet av att leda verksamhet på olika nivåer och inom olika områden i Försvarsmakten eller annan myndighet. Vidare krävs goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Meriter och önskvärda kvalifikationer:
Det är meriterande om du har erfarenhet av stabstjänst (nationell och/eller internationell), intresse för och kännedom av beteendevetenskapligt ämne t.ex. psykologi, sociologi eller pedagogik samt om du har genomfört utbildning ”Högskolepedagogik”, 7,5 högskolepoäng (om inte kommer denna utbildning ges dig som individuell kompetensutbildning vid FHS).

Personliga egenskaper:
Tjänsten kräver ett stort intresse för ledarskapsfrågor och en god förmåga i lärarrollen. Eftersom arbetet sker i samarbete med andra officerare, forskare och akademiker så är din sociala kompetens och förmåga till samarbete viktig. Andra viktiga egenskaper för befattningen är att du är kreativ och initiativrik samt värnar om god etik.

Ansök här!

Kontakt

Till ledarskapsavdelningen vid Institutionen för strategi, säkerhet och ledarskap söker vi en lärare i ledarskap. Arbetsuppgiften består i att vara lärare och kursansvarig med ansvar för att planera, genomföra (utbilda), följa upp samt utveckla kurser. I rollen som lärare deltar du huvudsakligen vid utbildningen inom Högre Officersprogrammet (HOP) och Officersprogrammet (OP) men även inom andra utbildningar som t.ex. Strategisk chefutveckling. Genomförandet sker i ett nära samarbete med de militära programledningarna. I arbetet ingår också att ämnesutveckla avdelningens kompetensområden tillsammans med avdelningens militära och civila personal. Ditt arbete sker i nära samarbete med ledarskapsämnets akademiker och forskare.

Kvalifikationskrav:
Du ska ha gått högre militär utbildning (Stabsutbildning (SU alt. Chefsprogrammet (ChP), Högre Stabsutbildning (HSU)) med godkänt resultat. Du ska vidare vara en erkänt bra chef och ledare med erfarenhet av att leda verksamhet i Försvarsmakten eller annan myndighet. Det krävs goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Meriter och önskvärda kvalifikationer:
Det är meriterande om du har erfarenhet av stabstjänst och (nationellt och/eller internationellt). Vidare att du har ett stort intresse för ledarskapsfrågor och utbildning samt i någon form har kunskaper eller kännedom om det beteendevetenskapliga ämnet t.ex. psykologi, sociologi eller pedagogik. Har du genomförd utbildning i ”Högskolepedagogik”, 7,5 högskolepoäng är det bra, om inte så kommer den utbildningen ges dig som individuell kompetensutbildning vid FHS.

Personliga egenskaper:
Tjänsten kräver ett stort intresse för ledarskapsfrågor och en god förmåga i lärarrollen. Eftersom arbetet sker i samarbete med andra officerare, forskare och akademiker så är din sociala kompetens och förmåga till samarbete viktig. Andra viktiga egenskaper för befattningen är att du är kreativ och initiativrik samt värnar om god etik.

 Ansök här!

Kontakt

Till ledarskapsavdelningen vid Institutionen för strategi, säkerhet och ledarskap söker vi en militär lärare. Arbetsuppgifterna består framför allt i att utbilda våra studenter på treåriga Officersprogrammet men även Högre officersprogrammetmen även mot det Högre Officersprogrammet, HOP. Du är lärare och kursansvarig, som innebär att du ska planera, budgetera för, genomföra, följa upp samt utveckla kurser. I arbetet ingår också att ämnesutveckla sektionens kompetensområden tillsammans med sektionens militära och civila personal. Denna akademiska professionsutbildning kräver att ditt arbete sker i samarbete med våra forskningsföreträdare vi har på sektionen. Som lärare på Försvarshögskolan erbjuds du utbildning i högskolepedagogik om du inte redan har sådan. 

Kvalifikationskrav:
Officer OF 2/3, med taktisk/operativ bakgrund och gärna funktionserfarenheter bataljon/brigad. Erfarenhet av truppföring, trupputbildning eller funktionsinriktad tjänst. Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Meriter och önskvärda kvalifikationer:
Det är meriterande om du har erfarenhet av stabstjänst (nationell och/eller internationell), intresse för och kännedom av beteendevetenskapligt ämne t.ex. psykologi, sociologi eller pedagogik samt om du har genomfört utbildning ”Högskolepedagogik”, 7,5 högskolepoäng (om inte kommer denna utbildning ges dig som individuell kompetensutbildning vid FHS).

Personliga egenskaper:
Tjänsten kräver stort och positivt intresse och god förmåga i lärarrollen. Social kompetens, samarbete, kreativitet, god etik och initiativrikedom är viktiga förutsättningar för befattningen.

Ansök här!

Kontakt

Till luftsektionen vid taktiska avdelningen söker vi militära lärare ur Flygvapnet, OF2/3/4, med taktisk/operativ bakgrund och gärna funktionserfarenheter division/flottilj. Arbetsuppgifterna består framför allt i att utbilda våra studenter på treåriga Officersprogrammet men även Högre officersprogrammet men även mot det Högre Officersprogrammet, HOP, och mot den taktiska stabskursen, TSK. Du är lärare och kursansvarig, som innebär att du ska planera, budgetera för, genomföra, följa upp samt utveckla kurser. Tjänsten innebär arbete i projektform och ställer höga krav på förmåga att arbeta självständigt. I tjänsten ingår att delta i övningar, resor och ibland konferenser inom och utom Sverige.

I arbetet ingår också att ämnesutveckla sektionens kompetensområden tillsammans med sektionens militära och civila personal. Denna akademiska professionsutbildning kräver att ditt arbete sker i samarbete med våra forskningsföreträdare vi har på sektionen. Som lärare på Försvarshögskolan erbjuds du utbildning i högskolepedagogik om du inte redan har sådan. 

Kvalifikationskrav: Flygvapenofficer OF 2/3/4. Luftsektionen söker medarbetare med aktuell erfarenhet av:

 • förbandstjänst och gärna internationell tjänstgöring
 • stabstjänst på förbands- taktisk och operativ nivå
 • nationell som internationell planeringsmodell (SPL, PUT, COPD)
 • ”Högskolepedagogik”, 15 högskolepoäng (om inte, ges denna vid FHS).

Meriter och önskvärda kvalifikationer: Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet av förbandstjänst och helst internationell tjänst; erfarenhet av stabstjänst (nationell och/eller internationell); erfarenhet/kännedom av såväl nationell som internationell planeringsmodell (PUT, COPD). Det är vidare meriterande om du har genomfört utbildning ”Högskolepedagogik”, 15 högskolepoäng.

Personliga egenskaper:
Vi söker en medarbetare med; vilja och ambition att utvecklas, undervisa och handleda militära och civila studenter. Det innebär en medarbetare som har pedagogisk skicklighet och god förmåga i lärarroll och som administratör. Social kompetens inklusive förmåga att samarbeta i fasta och tillfälliga grupper, kreativitet och initiativrikedom är viktiga personliga egenskaper för arbetet.

Ansök här!

Kontakt

Vi söker militära lärare till vår marina sektionen för att utbilda framför allt våra studenter på Officersprogrammet men även deltagare på Högre officersprogrammet samt vår taktiska stabskurs. Arbetsuppgifterna består i att vara lärare, kursansvarig och examinator. Det innebär att planera, budgetera för, genomföra, följa upp samt utveckla kurser. I arbetet ingår att ämnesutveckla sektionens kompetensområden tillsammans med sektionens militära- och civila personal.

Kvalifikationskrav: Marinofficer OF 2/3/4, med bakgrund från taktisk- och operativ ledningsnivå, erfarenhet av förbandstjänst, goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift samt goda färdigheter i att använda dator.

Meriter och önskvärda kvalifikationer: Marinsektionen söker en medarbetare med aktuell erfarenhet av förbandstjänst och gärna internationell tjänstgöring; stabstjänst på förbands- taktisk och operativ nivå; nationell som internationell planeringsmodell (SPL, PUT, COPD); Som lärare på Försvarshögskolan erbjuds du utbildning i högskolepedagogik om du inte redan har sådan. Tjänsten kräver stort och positivt intresse och god förmåga i lärarrollen. Social kompetens, kreativitet, god etik och initiativrikedom är viktiga förutsättningar för befattningen.

Personliga egenskaper: Vi söker en medarbetare med; vilja och ambition att utvecklas, undervisa och handleda militära och civila studenter. Det innebär en medarbetare som har pedagogisk skicklighet och god förmåga i lärarroll och som administratör. Social kompetens inklusive förmåga att samarbeta i fasta och tillfälliga grupper, kreativitet och initiativrikedom är viktiga personliga egenskaper för arbetet.

Ansök här!

Kontakt

Vi söker militära lärare till taktiska avdelningen, sektionen för markoperationer för att utbilda i markoperationer, framför allt för studenter på treåriga Officersprogrammet men även deltagare på det Högre Officersprogrammet. Du blir lärare och kursansvarig, som innebär att du ha ansvar för att planera, budgetera, genomföra, följa upp samt utveckla kurser. I arbetet ingår att ämnesutveckla sektionens kompetensområden tillsammans med sektionens militära- och civila personal.

Kvalifikationskrav. Vi söker dig som är arméofficer OF 2/3/4, med taktisk/operativ bakgrund och gärna funktionserfarenheter bataljon/brigad. Du ska ha erfarenhet från förbandstjänst, goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Meriter och önskvärda kvalifikationer: Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet av förbandstjänst och helst internationell tjänst. Vi vill att du har erfarenhet av nationell och/eller internationell stabstjänst och känner känner till både nationell och internationell planeringsmodell (PUT, COPD). Som lärare på Försvarshögskolan erbjuds du utbildning i högskolepedagogik om du inte redan har sådan.

Personliga egenskaper. Tjänsten kräver stort och positivt intresse och god förmåga i lärarrollen. Social kompetens, kreativitet, god etik och initiativrikedom är viktiga förutsättningar för befattningen.

Ansök här!

Kontakt

Vi söker militära lärare till taktiska avdelningen, sektionen för markoperationer för att utbilda i markoperationer, framför allt för studenter på treåriga Officersprogrammet men även deltagare på det Högre Officersprogrammet. Du blir lärare och kursansvarig, som innebär att du ha ansvar för att planera, budgetera, genomföra, följa upp samt utveckla kurser. I arbetet ingår att ämnesutveckla sektionens kompetensområden tillsammans med sektionens militära- och civila personal.

Kvalifikationskrav. Vi söker dig som är arméofficer OF 2/3/4, med taktisk/operativ bakgrund och gärna funktionserfarenheter bataljon/brigad. Du ska ha erfarenhet från förbandstjänst, goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Meriter och önskvärda kvalifikationer: Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet av förbandstjänst och helst internationell tjänst. Vi vill att du har erfarenhet av nationell och/eller internationell stabstjänst och känner känner till både nationell och internationell planeringsmodell (PUT, COPD). Som lärare på Försvarshögskolan erbjuds du utbildning i högskolepedagogik om du inte redan har sådan.

Personliga egenskaper. Tjänsten kräver stort och positivt intresse och god förmåga i lärarrollen. Social kompetens, kreativitet, god etik och initiativrikedom är viktiga förutsättningar för befattningen.

Ansök här!PDF

Kontakt

Till vår strategiavdelning vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap söker vi en militär lärare i krigsvetenskap med inriktning militärstrategi.

Arbetsuppgiften består i att vara lärare eller kursansvarig lärare, vilket innebär att planera, budgetera genomföra, samt utveckla kurser/kursinnehåll i nära samverkan med våra forskare. I arbetet ingår därutöver att utveckla avdelningens kompetensområden tillsammans med avdelningens militära och akademiska personal, samt att i förekommande fall delta i arbetsgrupper, rörande utveckling av kurser och utbildning. Din roll är att bidra till att förena teori och praktik, vilket är viktigt i en bra professionsinriktad utbildning. För att du ska kunna axla den rollen behöver du både ha praktisk erfarenhet av militärt arbete på militärstrategisk nivå och vara förtrogen med de centrala krigsvetenskapliga teorierna kring strategi för att kunna relatera till dessa när du bidrar med din professionskompetens. Du behöver vara en reflekterande praktiker.

Kvalifikationskrav:
Officer, OF 4. Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Meriter och önskvärda kvalifikationer:
Vi söker dig som är officer OF 4 som har praktisk erfarenhet av militärt arbete på militärstrategisk nivå i Försvarsmakten eller i andra relevanta myndigheter. Har du arbetat med frågor som rör politisk styrning, skapande eller användning av militära maktmedel är du den vi söker. Du har den praktiska erfarenheten, den teoretiska delen ger vi dig här i form av kompetensutveckling. Vi behöver fler disputerade lärare så är du disputerad är det en merit, men inte ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet från akademisk utbildningsverksamhet eller motsvarande samt har god pedagogisk förmåga.

Personliga egenskaper:
Som person är du intresserad av, och kunnig i, att leda människor. Du är intresserad av ny kunskap, att läsa och hålla dig allmänt orienterad om säkerhets- och försvarsrelaterade frågor. Du bör ha god social förmåga, vara villig att ta ansvar samt ha en god organisationsförmåga.

Ansök här!

Kontakt

Vi söker militära lärare till taktiska avdelningen, sektionen för markoperationer för att utbilda i markoperationer, framför allt för studenter på treåriga Officersprogrammet men även deltagare på det Högre Officersprogrammet. Du blir lärare och kursansvarig, som innebär att du ha ansvar för att planera, budgetera, genomföra, följa upp samt utveckla kurser. I arbetet ingår att ämnesutveckla sektionens kompetensområden tillsammans med sektionens militära- och civila personal.

Kvalifikationskrav. Vi söker dig som är arméofficer OF 2/3/4, med taktisk/operativ bakgrund och gärna funktionserfarenheter bataljon/brigad. Du ska ha erfarenhet från förbandstjänst, goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Meriter och önskvärda kvalifikationer: Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet av förbandstjänst och helst internationell tjänst. Vi vill att du har erfarenhet av nationell och/eller internationell stabstjänst och känner känner till både nationell och internationell planeringsmodell (PUT, COPD). Som lärare på Försvarshögskolan erbjuds du utbildning i högskolepedagogik om du inte redan har sådan.

Personliga egenskaper. Tjänsten kräver stort och positivt intresse och god förmåga i lärarrollen. Social kompetens, kreativitet, god etik och initiativrikedom är viktiga förutsättningar för befattningen.

Ansök här!

Kontakt

Till vår avdelning för ledningsvetenskap och militärteknik söker vi en lärare med teknisk inriktning som ska utbilda studenter på Officersprogrammet. Vi söker dig som är en officer OF 2/3 med teknisk utbildning inom cyber, telekrig, ledning eller sensorteknik. Arbetsuppgiften består i att vara lärare och kursansvarig, som innebär att planera, budgetera för, utbilda, följa upp samt utveckla kurser. I arbetet ingår också att ämnesutveckla sektionens kompetensområden tillsammans med sektionens militära och civila personal. Som lärare på Försvarshögskolan erbjuds du utbildning i högskolepedagogik om du inte redan har sådan.

Kvalifikationskrav: Officer OF 2/3. Du innehar pedagogisk kompetens och är beredd att undervisa i stora grupper (100-300 personer).

Meriter och önskvärda kvalifikationer: Du bör ha erfarenhet av utbildning i ämnet militärteknik. Du bör inneha eller ha innehaft teknisk tjänst på förband eller motsvarande. Du bör ha genomgått akademisk grundutbildning. Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Personliga egenskaper: Tjänsten kräver stort och positivt intresse och god förmåga i lärarrollen. Social kompetens, kreativitet, god etik och initiativrikedom är viktiga förutsättningar för befattningen.

Ansök här!

Kontakt

Till vår sektionen för militärtekniska tillämpningar på avdelning för ledningsvetenskap och militärteknik söker vi militär lärare som framför allt ska utbilda de officersstudenter som läser teknisk inriktning på Officersprogrammet. Arbetsuppgiften består i att vara lärare och kursansvarig, som innebär att planera, budgetera för, genomföra, följa upp samt utveckla kurser. I arbetet ingår också att ämnesutveckla sektionens kompetensområden tillsammans med sektionens militära och civila personal. Denna akademiska professionsutbildning kräver också att ditt arbete sker i samarbete med våra forskningsföreträdare vi har på sektionen.

Kvalifikationskrav:
Du är en officer OF 2/3 med teknisk utbildning inom verkans- och skyddsområdet eller farkoster/plattformar. Du innehar pedagogisk kompetens och är beredd att undervisa i stora grupper (100-300 personer).
Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Meriter och önskvärda kvalifikationer: Du bör ha erfarenhet av utbildning i ämnet militärteknik. Du bör inneha eller ha innehaft teknisk tjänst på förband eller motsvarande. Du bör ha genomgått akademisk grundutbildning.

Personliga egenskaper:
Tjänsten kräver stort och positivt intresse och god förmåga i lärarrollen. Social kompetens, kreativitet, god etik och initiativrikedom är viktiga förutsättningar för befattningen.

Ansök här!

Kontakt

Till vår sektion för gemensamma operationer vid operativa avdelningen söker vi en officer till tjänst som lärare och övningsplanerare. Arbetsuppgifterna består i att vara en del i ett team som till stor del arbetar med förberedelser, genomförande och uppföljning av de praktiska moment som ingår i såväl den högre officersutbildningen som inom officersprogrammet. Dessa praktiska moment är de större internationella stabsövningarna CJSE, VIKING och CJEX. Uppgifterna inkluderar även delaktighet i exempelvis fältövningar, syntesövningar och studieresor. Din arbetsuppgift är kopplad till att sammanhålla kommendantur i nära samarbete med det arbetslag som ansvarar för verksamheten.

Vi söker dig som är kapten/förvaltare med öppet sinne som är social och verbal och med en inkluderande människosyn. En kapten som genom erfarenhet från internationella och svenska och operationer och övningar är bekväm att arbeta i operativ- och taktisk stabsmiljö med allmän administration, orderverk etc. Du har kunskap och vana att hantera Försvarsmaktens lednings- och informationssystem.

Kvalifikationskrav:
Vi söker officer, OF 2/ OR 8 med erfarenhet av stabsarbete i taktiska och operativa staber.
Du ska ha:

 • hög allmän administrativ kompetens med god IT-mognad och kunskap i Försvarsmaktens lednings- & informationssystem.
 • god allmän förmåga att ta fram underlag till orderpunkter och orderverk samt kunna hantera och korrekturläsa ordertext i datormiljö.
 • hög mognad i militärengelska vad det gäller att tala, skriva och läsa samt i ordertabulatur.
 • goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

I övrigt ska du:

 • vara beredd stödja i FHS militära utbildningar både som lärare och administratör.
 • förbereda och delta i stabs- & fältövningar nationellt som internationellt.

Meriter och önskvärda kvalifikationer:
Det är meriterande med aktuell erfarenhet av förbandstjänst/stabstjänst och nationell/internationell tjänst. Erfarenheter från kvartermästaruppgifter är önskvärt.

Personliga egenskaper:
Social kompetens, kreativitet, god etik och initiativrikedom är viktiga förutsättningar för befattningen.

Ansök här!

Kontakt

Till vår sektion för gemensamma operationer vid operativa avdelningen söker vi en officer till tjänst som lärare och övningsplanerare. Din huvudsakliga arbetsuppgift är dels att planera, genomföra och följa upp undervisning i det krigsvetenskapliga ämnet, särskilt med inriktning på gemensamma operationer i totalförsvarsramen vid det högre officersprogrammet (HOP), dels att medverka i undervisning på andra krigsvetenskapliga kurser vid HOP, men även vid det treåriga officersprogrammet (OP). Deltagande i övningar (nationellt och internationellt) samt samverkan med FM HKV ingår även i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav:
OF4 med erfarenhet av stabsarbete i taktiska och operativa staber.

Vi söker dig som har genomfört högre officersutbildning med akademisk examen, eller har motsvarande kompetens.

Du har en gedigen officersbakgrund på nivå OF4 med erfarenhet av tjänstgöring på militära förband och i operativ och taktisk stab. Du har erfarenhet från arbete i central ledning med operativ planering och ledning.Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska (i tal och skrift).

Meriter och önskvärda kvalifikationer:
Vi vill att du har bred och fördjupad kunskap inom området taktik – gemensamma operationer – militärstrategi och strategi. Alla lärare vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogik om minst 7,5 hp (om du inte har det ges det vid skolan under de första åren). Det är särskilt meriterande med internationell erfarenhet och med goda kunskaper om NATO och dess krishanteringsförmåga.

Personliga egenskaper:
Som person har du stor social kompetens och synnerligen god arbetsförmåga med ett gott nätverk. Du har ett stort och positivt intresse för utbildning och pedagogik samt god förmåga att arbeta såväl enskilt som i grupp.

Ansök här!

Kontakt

Till den militära programledningen för Högre officersprogrammet, HOP, söker vi två programlärare. Huvuduppgifterna är att dels fungera som mentor och avdelningsansvarig för cirka 30 OF 2 och OF 3 officerare, dels vara lärare vid de kurser som genomförs främst vid HOP.

Kvalifikationskrav:
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av tjänstgöring på OF3- eller OF4 -befattningar, gärna både nationellt och internationellt.

Meriter och önskvärda kvalifikationer:
Det är meriterande är om du har:

 • dokumenterat mycket god samarbetsförmåga
 • flerårig och adekvat erfarenhet från chefskap och personalledning för att kunna agera som mentor/coacha
 • flerårig erfarenhet från central ledning inom Försvarsmakten
 • flerårig erfarenhet av officersutbildning på avancerad nivå
 • bred militär allmänbildning, om möjligt även kunskap inom samtliga arenor.

Personliga egenskaper:
Som person är du intresserad av, och kunnig i, att leda människor. Du bör ha en mycket god social förmåga, vara villig och kunnig att ta ansvar samt ha en god organisationsförmåga.

Ansök här!

Kontakt

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.