Jubileumsår - från artilleriläroverk till modern högskola

I år fyller Försvarshögskolan 200 år. År 1818 inrättades Högre artilleriläroverket, Sveriges första högre militära utbildningsinstitution och grunden till det som idag är Försvarshögskolan. Vi fyller även tio år som högskola och under detta dubbeljubileum blir vi dessutom en fullvärdig högskola som examinerar på samtliga akademiska nivåer.

Jubileumsåret uppmärksammas med populärvetenskapliga föreläsningar som är öppna för allmänheten och där några av våra forskare och lärare berättar om de senaste rönen inom bland annat framtidens militärteknik, ledarskap i krissituationer och totalförsvarets utmaningar.

Vi kommer även att visa upp unikt historiskt material ur våra militära boksamlingar, som går tillbaka till 1700-talet, och berätta om vår historia i en utställning som kommer att vara öppen för allmänheten.

Jubileumsceremoni och -utställning

Jubileumsfirandet får sin officiella höjdpunkt den 20 september med en jubileumsceremoni för särskilt inbjudna gäster och medarbetare, under närvaro av H.M. Konung Carl XVI Gustaf. Vid tillfället överlämnar Föreningen Försvarshögskolan, en ideell intresseförening, en jubileumsgåva i form av en bok om Försvarshögskolans historia. Samma dag äger en jubileumsfest för medarbetare rum på lärosätet.

Håll utkik i vårt kalendarium och på Facebook för aktuell information om våra jubileumsaktiviteter.

Jubileumsföreläsningar

Alla jubileumsföreläsningar är öppna för allmänheten utan kostnad. Vi bjuder på fika eller annat lättare tilltugg i samband med föreläsningarna på Försvarshögskolan.

Antalet platser är begränsade till 150.

Leadership in crisis, tomorrow’s challenges

Tid och plats

Seminariet ägde rum 19 april i Sverigesalen på Försvarshögskolan.

Se film från seminariet på Youtube.

OBS: Detta är ett jubileumssymposium som vänder sig till experter, forskare och de som är extra intresserade av frågorna då presentationerna är av mer vetenskaplig karaktär. Det är dock öppet för alla intresserade.

Symposiet ges på engelska.

Medverkande

 • Maria Fors Brandebo, adjunkt i ledarskap under påfrestande förhållanden vid Försvarshögskolan och en av författarna till nyutgivna boken Destruktivt ledarskap.
 • Annika Brändström, Chefstjänsteman, enheten för samordning av samhällets krisberedskap, Justitiedepartementet.
 • Generallöjtnant Dennis Gyllensporre, chef ledningsstaben i Försvarsmaktens högkvarter och docent vid Försvarshögskolan.
 • Moderator: Pär Daléus, chef för enheten för uppdragsutbildning vid Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

Att bygga ett nytt totalförsvar – hur klarar vi logistik och försörjning?

Tid och plats

2 juli kl. 16.00-18.00
Almedalen
Uppsala Universitet
Campus Gotland

Lyssna på ljudinspelning från seminariet (Youtube)

Medverkande

 • Peter Hultqvist, Sveriges försvarsminister
 • Fredrik Bynander, docent och chef för Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.
 • Jenny Deschamps-Berger, enhetschef, Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.
 • Thomas Ekström, doktorand, militärvetenskapliga institutionen
 • Marika Ericson, forskare, militärvetenskapliga institutionen.

Tekniska trender i militär verksamhet

Tid och plats

15 oktober kl. 17.00-19.00
Sverigesalen
Försvarshögskolan
Drottning Kristinas väg 37
Stockholm

Medverkande

 • Gunnar Åselius, professor vid Försvarshögskolan: Militärteknik ur ett historiskt perspektiv
 • Peter Bull, docent vid Försvarshögskolan: Autonoma farkoster
 • Gazmend Huskaj, doktorand vid Försvarshögskolan: Cyberkrigföring
 • Peter Sturesson, doktorand vid Försvarshögskolan: Rymden som militär arena

Foto: Patrik Nylin. (CC BY-SA 4.0) Bild beskuren.

Informationspåverkan i valrörelsen – hur blev det i det svenska valet?

Tid och plats

7 november kl. 15.00-17.00
Sverigesalen
Försvarshögskolan
Drottning Kristinas väg 37
Stockholm

Medverkande

 • Dr. Greg Treverton, gästforskare vid Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (f d ordförande i US National Intelligence Council). Treverton har bland annat gjort en studie om ryskt inflytande i det amerikanska valet.
 • Björn Palmertz, analytiker vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier.

Framtida operationer med reguljär och irreguljär krigföring*

Tid och plats

November (preliminärt)
Sverigesalen
Försvarshögskolan
Drottning Kristinas väg 37
Stockholm

Medverkande

Ej klart.

*Preliminär titel.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.