Priser och utmärkelser

Försvarshögskolan har priser, utmärkelser och stipender som årligen tilldelas lärare och forskare både inom och utanför högskolan.

Hugo Raab-priset

Hugo Raab-priset delas ut årligen för att främja den vetenskapliga kvaliteten vid Försvarshögskolan och tilldelas forskare, lärare eller studerande vid Försvarshögskolan som de senaste tre åren presterat ett eller ett flertal vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet. Prissumma 25 000 kronor.

Siegrothska priset

Årligt pris som tilldelas militära lärare som utmärkt sig i pedagogisk skicklighet. Prissumma 20 000 kronor.

Läs mer om Siegrothska priset

Stipendier från Delegationen för militärhistorisk forskning (DMF)

DMF utlyser årligen ett till tre stipendier i militärhistoria som får dela på den totala summan om 200 000 kronor. Stipendierna riktar sig både till disputerade forskare med militärhistorisk inriktning mot säkerhetspolitik och försvarsfrågor i stort, samt anställda med lägst kandidatexamen inom arkiv, bibliotek och muséer.

Läs mer om DMF-stipendierna.

Dela: