Sök
skissbild-start

Från artilleriläroverk till modern högskola

200-årsjubileum

2018 fyllde Försvarshögskolan 200 år. År 1818 inrättades Högre artilleriläroverket, Sveriges första högre militära utbildningsinstitution och grunden till det som idag är Försvarshögskolan. Vi fyller även tio år som högskola och under detta dubbeljubileum blir vi dessutom en fullvärdig högskola som examinerar på samtliga akademiska nivåer.

För att fira jubileet arrangerar vi föreläsningar, seminarier och fester. Här kan du ta del av utbudet.

Jubileumsföreläsningar

Vår historia

Under ledning av general Carl von Cardell deltog enheter ur Svea- och Wendes artilleriregementen framgångsrikt i 1813-1814 års krig mot Napoleon. Artilleriet utvecklades vid denna tid vilket medförde nya möjligheter till taktikutveckling.

Väl hemkommen från det efterföljande kriget mot Norge anmälde Cardell brister i artilleriofficerarnas teoretiska kunskaper. Cardell fick i april 1815 Konungens uppdrag att uppgöra en plan för artilleriets läroverk.

Puff bild
Från artilleriläroverk till fullvärdig högskola
Försvarshögskolan har en lång militär utbildningstradition. Rötterna går att spåra ända till Artilleriläroverket Marieberg som grundades år 1818. Offi...

Jubileumsceremoni

Jag är övertygad om att Försvarshögskolan har en mycket stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av vårt svenska totalförsvar.

Kung Carl XVI Gustaf i sitt jubileumstal.

Jubileumsutställning

Vad har egentligen hänt under 200 år av högre militärutbildning? I Anna Lindh-bibliotekets jubileumsutställning finns böcker och dokument som visar Försvarshögskolans väg från artilleriläroverk till modernt akademiskt lärosäte.

Utställningen står i Försvarshögskolans lokaler och är öppen för allmänheten.

Puff bild
Utställning visar 200 år av högre militärutbildning
Försvarshögskolans 200-årsjubileum firas under hela 2018. Men vad har egentligen hänt under 200 år av högre militärutbildning? I Anna Lindh-biblioteke...

Jubileumsbok

Jubileumsboken har titeln Försvarshögskolan, från militär högskola till akademiskt lärosäte. Den beskriver både officersutbildningens utveckling och Försvarshögskolans historiska föregångare, de militära skolornas verksamhet, lokalisering och utvecklingen till den moderna civila och militära högskola Försvarshögskolan är idag.

Media

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.