Anna Lindh-biblioteket

Anna Lindh-biblioteket är Sveriges ledande vetenskapliga bibliotek för försvar, utrikes- och säkerhetspolitik.

Biblioteket stödjer i första hand Försvarshögskolans studenter, lärare och forskare men är även öppet för allmänheten. Verksamheten är förlagd till tre serviceställen med huvudbibliotek vid Försvarshögskolan, filial på Militärhögskolan Karlberg och biblioteksverksamhet på Försvarsmaktens högkvarter.

Chef för Anna Lindh-biblioteket är Catrin Mårdell.