Sök

Verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd samordnar Försvarshögskolans stöd- och servicefunktioner.

I avdelningen ingår IT, lokalförsörjning, inköp och en säkerhetsfunktion.

IT-sektionen ansvarar för IT-system, inklusive förvaltning, säkerhet och utveckling vid högskolans lokaler i Stockholm och Karlstad. Sektionen sköter även IT-miljön hos Försvarshögskolans internhyresgäster. Alex Sjöblom är stf. IT-chef

Lokalförsörjningssektionen ansvarar för strategisk lokalförsörjning, servicestöd samt förvaltning och utveckling av högskolans lokaler i Stockholm och Karlstad. Sektionen sköter kontakten med hyresvärdar och internhyresgäster. Peter Landén är lokalansvarig.

Inköpssektionen samordnar upphandlingar och ger stöd i frågor om upphandling, inköp och avtal. Sektionen ansvarar även för Försvarshögskolans konst och traditionsverksamhet. Hanna Goertz är chef för inköpssektionen.

Säkerhetsfunktionen ansvarar för säkerhetsskydd, informationssäkerhet, IT-säkerhet och signalskydd vid Försvarshögskolan. Funktionen bedriver även förvaltning och utveckling av larm- och passersystem i högskolans lokaler. Hans Forsström är säkerhetschef.

Avdelningschef är Jörgen Croon.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.