Sök

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd samordnar Försvarshögskolans stöd- och servicefunktioner.

Vid avdelningen finns Försvarshögskolans högskolejurist som handlägger förvaltnings- och högskolejuridiska ärenden och sitter i disciplinnämnden.

Vid avdelningen finns också arkiv och registratur, förvaltning av styr- och stöddokument,

I avdelningen ingår sektioner för lokalförsörjning, inköp och en säkerhetsfunktion.

Lokalförsörjningssektionen ansvarar för strategisk lokalförsörjning, servicestöd samt förvaltning och utveckling av högskolans lokaler i Stockholm och Karlstad. Sektionen sköter kontakten med hyresvärdar och internhyresgäster. Peter Landén är lokalansvarig.

Inköpssektionen samordnar upphandlingar och ger stöd i frågor om upphandling, inköp och avtal. Sektionen ansvarar även för Försvarshögskolans konst och traditionsverksamhet. Hanna Goertz är chef för inköpssektionen.

Säkerhetsfunktionen ansvarar för säkerhetsskydd, informationssäkerhet, IT-säkerhet och signalskydd vid Försvarshögskolan. Funktionen bedriver även förvaltning och utveckling av larm- och passersystem i högskolans lokaler. Jörgen Croon är tillförordnad säkerhetschef.

Avdelningschef är Jörgen Croon.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.