Ekonomi

Ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomiredovisning vid Försvarshögskolan.

I verksamheten ingår betalningshantering, ekonomisk uppföljning, ekonomimodell och stöd till högskolans övriga avdelningar i ekonomiska frågor.