Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomiredovisningen vid Försvarshögskolan.

I verksamheten ingår betalningshantering, ekonomisk uppföljning, ekonomimodell och stöd till högskolans övriga avdelningar i ekonomiska frågor.

Avdelningschef är Yvonne Sandfelt.

Dela: