Sök

Forsknings- utbildnings- och studentavdelningen

Försvarshögskolans forsknings-, utbildnings- och studentavdelning, FUS, har i uppdrag att stödja högskolans ledning och kärnverksamhet genom beredning av högskolegemensamma frågor.

FUS är uppdelad i två sektioner; utbildnings- och forskningsstöd samt sektionen för studieadministration.

Utbildnings- och forskningsstöd

Sektionen ansvarar för och samordnar stödet till högskoleledningen och kärnverksamheten i frågor som rör utbildnings- och forskningsstöd. I det ingår:

 • beredningsstöd till ledningen
 • beredningsstöd och sekretariat till FoUN och dess utskott
 • beredning av remisser och utredningar
 • samordning av kvalitetssystem
 • samordning av internationaliseringsarbetet
 • samordning av FHS doktorandprogram och forskarutbildning
 • samordning av uppdragsforskning
 • samordning av högskolans arbete för likabehandling, jämställdhetsintegrering
 • handläggning av Erasmusutbyten och Minor Field Studies
 • samordning av högskolans kontakter med studentkåren

Sektionschef för utbildnings- och forskningsstöd är Fredrika Sinclair

Studieadministration

sektionen ansvarar för och samordnar stödet till kärnverksamheten och studenterna inom det studieadministrativa området. I det ingår:

 • studieadministration i Ladok
 • samordna antagning till FHS utbildningar
 • samordna examenshandläggning
 • samordna undantag från behörighetskrav och studieuppehåll
 • studie- och yrkesvägledning
 • samordna tentamenshantering
 • samordna schemaläggning
 • samordna stödet till studenter med funktionsnedsättning’
 • samordnar ansökningar och frågor från avgiftsskyldiga studenter
 • beredningsstöd och sekretariat till FoUN:s kursplaneutskott

Chef för sektionen för studieadministration är Anna Westerberg.

Avdelningschef för forsknings- och utbildnings- och studentavdelningen är Maria Gustafsson.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.