Sök

Högskolesekretariatet

Högskolesekretariatet samordnar stödet till FHS ledning och styrelse, FHS regelverk och ärendehantering. Här finns också vårt dataskyddsombud.

Avdelningen handlägger förvaltnings- och högskolejuridiska ärenden och bereder beslutsunderlag till styrelse och ledning.

Högskolesekretariatet ansvarar för arkiv och registratur, förvaltning av styr- och stöddokument, protokollära frågor och samordning av ledningens internationella besök. Ansvaret för dataskydd och personuppgiftsbehandling ligger hos högskolesekretariatet.

Här finns också sekretariatsfunktionen för styrelse, rektors ledningsgrupp och FHS disciplinnämnd.

Tf avdelningschef är Maria Juntura.

Maria Juntura

Högskolejurist, stf Avdelningschef

Maria.Juntura@fhs.se +46 8-55342527
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.