ERROR: TypeError: null has no such function "getProfileImage"

Högskolesekretariatetet

Högskolesekretariatet samordnar stödet till högskolans ledning och styrelse, högskolans regelverk och ärendehantering.

Avdelningen handlägger förvaltnings- och högskolejuridiska ärenden och bereder beslutsunderlag till styrelse och ledning.

Högskolesekretariatet ansvarar för arkiv och registratur, förvaltning av styr- och stöddokument, protokollära frågor och samordning av ledningens internationella besök.

Här finns också sekretariatsfunktionen för styrelse, rektors ledningsgrupp och Försvarshögskolans disciplinnämnd.

Avdelningschef är Margaretha Dahlin Blohm.

Dela: