HR-avdelningen

Försvarshögskolan har en central HR-avdelning som har kontinuerlig kontakt med högskolans ledning och övriga enheter.

Avdelningen ger stöd i frågor om rekrytering, arbetsmiljö och hälsa, arbetsrätt, jämställdhets- och diskrimineringsfrågor, lönestatistik och personalfrågor.

Avdelningschef är Åsa Anthony.

Dela: