ERROR: TypeError: null has no such function "getProfileImage"

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen arbetar på uppdrag av Försvarshögskolans ledning med att driva strategiska kommunikations- och varumärkesfrågor.

Utifrån högskolans vision och övergripande mål ansvarar avdelningen för att utveckla och implementera strategier, riktlinjer och infrastruktur inom kommunikationsområdet.

Avdelningen ger rådgivning till ledningen och andra chefer inom lednings- och internkommunikation, driver övergripande varumärkesfrågor, gör satsningar för att rekrytera studenter, sprider kunskap om lärosätets forskning samt ansvarar för medierelationer.

Avdelningschef är Camilla Magnusson.

Dela: