Sök

Planerings- och ekonomiavdelningen

Planerings- och ekonomi avdelningen ansvarar för ekonomiredovisning och verksamhetsstyrning vid Försvarshögskolan.

Här ligger ansvaret för planering, betalningshantering, ekonomisk uppföljning och riskhantering, ekonomimodell samt samordning av högskolans miljöarbete. Avdelningen har en central roll i högskolans verksamhetsutveckling och tar fram ekonomisk statistik.

Planerings- och ekonomiavdelningen är uppdelad i två sektioner planeringssektionen och ekonomisektionen.

Planeringssektionen ansvarar för högskolans budgetsystem och tar fram budgetunderlag, interna planeringsdirektiv, budget, tertialuppföljningar och årsredovisning.

Ekonomisektionen ansvaraf för ekonomiredovisning, betalningshantering, ekonomisk uppföljning, ekonomimodell och ger också stöd till högskolans övriga avdelningar i ekonomiska frågor.

 

Avdelningschef och planeringschef är Pernilla Öhrström.

Redovisningschef är Lars Sjödell.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.