Sök

Planerings- och ekonomiavdelningen

PlanEk ansvarar för verksamhetsstyrning och ekonomiredovisning vid Försvarshögskolan.

Här ligger ansvaret för planering, betalningshantering, ekonomisk uppföljning och riskhantering, ekonomimodell samt samordning av högskolans miljöarbete. Avdelningen har en central roll i högskolans verksamhetsutveckling och tar fram ekonomisk statistik.

Planerings- och ekonomiavdelningen är uppdelad i två sektioner Planeringssektionen och Redovisningssektionen.

Planeringssektionen ansvarar för högskolans budgetsystem och ekonomimodell samt samordnar bland annat arbetet med FHS strategiska planering budgetunderlag, interna planeringsdirektiv, budget, tertialuppföljningar och årsredovisning.

Redovisningssektionen ansvarar för ekonomiredovisning, betalningshantering och bokslut samt ger stöd till högskolans övriga avdelningar i ekonomiredovisnings frågor.

Avdelningschef och planeringschef är Pernilla Öhrström.
Lars Sjödell är redovisningschef och chef för Redovisningssektionen. Victoria Wickman är verksamhetscontroller och chef för Planeringssektionen.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.