Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningen ansvarar för verksamhetsstyrning. Här ligger ansvaret för planering, ekonomisk uppföljning och riskhantering, samt samordning av högskolans miljöarbete.

Avdelningen har en central roll i högskolans verksamhetsutveckling och tar fram ekonomisk statistik.

Planeringsavdelningen ansvarar för högskolans budgetsystem och tar fram budgetunderlag, interna planeringsdirektiv, budget, tertialuppföljningar och årsredovisning.

Avdelningschef är Pernilla Öhrström.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.