Verksamhetsservice

Avdelningen för verksamehtsservice samordnar Försvarshögskolans stöd- och servicefunktioner.

I avdelningen ingår IT, lokalförsörjning, inköp och en säkerhetsfunktion.

IT-sektionen ansvarar för IT-system, inklusive förvaltning, säkerhet och utveckling vid alla tre campusområden samt Anna Lindh-biblioteket. Sektionen sköter även IT-miljön hos Försvarshögskolans internhyresgäster.

Lokalförsörjningssektionen ansvarar för strategisk lokalförsörjning, servicestöd samt förvaltning och utveckling av högskolans lokaler i Stockholm och Karlstad. Sektionen sköter kontakten med hyresvärdar och internhyresgäster.

Inköpssektionen samordnar upphandlingar och ger stöd i frågor om upphandling, inköp och avtal. Sektionen ansvarar även för Försvarshögskolans konst och traditionsverksamhet.

Säkerhetsfunktionen ansvarar för säkerhetsskydd, informationssäkerhet, IT-säkerhet och signalskydd vid Försvarshögskolan. Funktionen bedriver även förvaltning och utveckling av larm- och passersystem i högskolans lokaler.