Sök

Sök

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Som enda lärosätet i Sverige, utbildar och forskar vi i krigsvetenskap och militärhistoria.

Vi har nio avdelningar och ett Centrum för forskning om specialförband.

  • Avdelningen för funktioner och perspektiv
  • Avdelningen för militärhistoria
  • Avdelningen för språk
  • Luftavdelningen
  • Marinavdelningen
  • Markavdelningen
  • Operativa avdelningen
  • Strategiavdelningen
  • Avdelningen för lokalt verksamhetsstöd

Utbildning

Krig och försvar - masterprogram

Högre officersprogrammet - master- och magisterprogram

Krig, kultur och samhälle - masterprogram i militärhistoria

Krig, kultur och samhälle - kandidatprogram i militärhistoria

Officersprogrammet - kandidatprogram

Kurser och uppdragsutbildningar inom krigsvetenskap och militärhistoria samt språkkurser.

Forskning

Krigsvetenskap

Militärhistoria

Dela: