Sök

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet samlar Försvarshögskolans unika kompetenser och möter samhällets kunskapsbehov inom totalförsvar och samhällets säkerhet.

Centret består av enheterna för analys, uppdragsutbildning, konceptutbildning och CATS (centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier). Här finns också forskning i projektform. Centret samlar medarbetare med lång praktisk erfarenhet från myndigheter och organisationer inom samhällssäkerhet.

Inom totalförsvars- och säkerhetsfrågor erbjuds utbildning, analysstöd och övningar som stärker det svenska totalförsvaret.

Försvarshögskolans konceptutbildningar UGL, UL och IL finns också hos centret. Dessa tre ledarskapsutbildningar är sannolikt några av de mest eftertraktade och välkända ledarskapsutbildningarna i hela landet i alla sektorer.

Ansvariga vid centret

Fredrik Bynander är chef vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.
Anna Fornstedt är kanslichef
Jenny Deschamps-Berger är chef för analysenheten
Jan Eldeblad är enhetschef för uppdragsutbilningar
Andreas Ivansson är enhetschef för konceptutbildning.
Lars Nicander är enhetschef för CATS

Dela: