Sök

Ledarskapsavdelningen

På Ledarskapsavdelningen arbetar officerare, akademiker och civila experter som samordnar och genomför undervisning i ämnet Ledarskap under påfrestande förhållanden.

Avdelningens lärare utbildar deltagare vid de militära programmen i syfte att förbereda officerare och chefer för att kunna hantera ledarskapets svåraste utmaningar. Vidare utbildas studenter på Försvarshögskolans högskolepoänggivande kurser och det genomförs kortare uppdragsutbildningar i ledarskap riktade till chefer och ledare inom privata och offentliga sektorn.

Högskolepedagogik

Ledarskapsavdelningen ansvarar för den högskolepedagogiska utbildningen och utvecklingen av undervisande personal. Genom högskolepedagogisk utbildning ges lärarna kunskap, verktyg och medel för att på bästa sätt kunna utbilda våra studenter. Arbetet sker i nära samarbete med Anna Lindh biblioteket.

Chef för ledarskapsavdelningen och Stockholmssektionen är Pär Daléus. Claes Wallenius är chef för Karlstadssektionen.

Claes Wallenius

Sektionschef, Docent, Universitetslektor

Claes.Wallenius@fhs.se +46 8-55342853
Dela: