Sök

Statsvetenskapliga avdelningen

Den statsvetenskapliga avdelningen på Försvarshögskolan bedriver forskning och utbildning som är nischad mot frågor om krishantering och säkerhet.

Den statsvetenskapliga avdelningen har två sektioner med inriktningarna säkerhetspolitik och strategi samt krishantering och internationell samverkan. Dessa inriktningar utmärker statsvetenskaplig forskning vid Försvarshögskolan i förhållande till andra universitet och högskolor.

Tillsammans driver sektionerna det gemensamma huvudområdet för utbildning i kandidatprogrammet Statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan, masterprogrammet Politik säkerhet och krig och forskarutbildning.

Dan Hansén är avdelningschef och sektionschef för krishantering och internationell samverkan.
Håkan Edström är biträdande avdelningschef och sektionschef för säkerhetspolitik och krig.

Dan Hansén

Avdelningschef, Sektionschef, Docent, Universitetslektor

Dan.Hansen@fhs.se +46 8-55342779
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen hakan.edstrom@fhs.se.
Dela: