Sök

Strategiavdelningen

På strategiavdelningen bedrivs forskning och utbildning i krigsvetenskap.

Strategiavdelningen präglas av mötet mellan civil och militär personal där expertis skapas av vetenskap och beprövad erfarenhet. Flera av avdelningens lärare anlitas ofta som experter inom dagsaktuella frågor om strategi och den militära professionen.

Utbildning

Utbildningen i krigsvetenskap vid avdelningen fokuserar främst på kurser om militärstrategi, militär maktutövning, försvarsplanering, civil-militära relationer och strategifrågor i norra Europa. Kurser som genomförs av lärare vid avdelningen finns inom bl.a. forskarutbildningen i krigsvetenskap, masterprogrammet Politik och krig, Officersprogrammet, FHS kandidatprogram och det Högre officersprogrammet.

Forskning

Forskningen i krigsvetenskap vid avdelningen fokuserar främst på frågor om hur man använder, bygger upp, organiserar, och leder stridskrafter. Detta inkluderar bl.a. frågor om avskräckning, interaktionen mellan politiska mål och militära medel och metoder, civil-militära relationer, genus och krig samt försvarsplanering. Läs mer om forskningsämnet Krigsvetenskap.

Ställföreträdande chef för strategiavdelningen är Sofia Ledberg.

Sofia Ledberg

stf. Avdelningschef, Universitetslektor, Docent

Sofia.Ledberg@fhs.se +46 8-55342554
Dela: