ERROR: TypeError: null has no such function "getProfileImage"

Strategiska avdelningen

Avdelningens kompetensområde är strategi och säkerhetspolitik.

Inom ramen för huvudämnet krigsvetenskap genomför avdelningen kurser i strategi på Försvarshögskolans militära program. Avdelningen stödjer övriga kurser med undervisning och kompetens inom säkerhetspolitik och militärstrategi – utnyttjandet av militära maktmedel.

Forskning i krigsvetenskap

Forskning vid avdelningen samordnas med militärvetenskapliga institutionen och omfattas av ämnet krigsvetenskap. Fokus ligger på om hur man bygger upp, organiserar och leder stridskrafter på strategisk, operativ och taktisk nivå.

Läs mer om forskningsämnet Krigsvetenskap

Chef för strategiavdelningen är Carl van Duin.

Dela: