Sök

Sök

Institutionen för statsvetenskap och juridik

Vi utbildar och forskar inom statsvetenskap med inriktningarna säkerhetspolitik och strategi samt krishantering och internationell samverkan. Vi utbildar och forskar också om folkrättsliga aspekter av militära operationer.

Här finns en statsvetenskaplig avdelning och ett Centrum för operativ juridik och folkrätt.

Utbildning

Politik, säkerhet och kris - masterprogram

Högre officersprogrammet - magister- och masterprogram

Internationell operativ juridik - magisterprogram

Statsvetenskap, inriktning krishantering och säkerhet - kandidatprogram

Kurser och uppdragsutbildning inom statsvetenskap samt operativ juridik och folkrätt

Forskning

Statsvetenskap

Folkrätt


Dela: