Sök

Sök

Forsknings- och utbildningsnämnden

Försvarshögskolans forsknings- och utbildningsnämnd (FoUN) har det övergripande kvalitetsansvaret för forskning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Nämndens sammansättning

Ledamöter i FoUN
Ledamöter
Kjell EngelbrektDekan
Eva LaggFörsvarssystem
Mikael WeissmannKrigsvetenskap
Roar EspevikLedarskap och ledning
Maria GussarssonMilitärhistoria
Jann KleffnerOperativ juridik
Stefan BorgStatsvetenskap
Stefan LundqvistDisputerad officer, prodekan
Lars WikmanDisputerad officer
Kristina KihlströmOfficer
Anders SvenssonOfficer
Ingemar BengtssonOfficer
Ulf HögströmOfficer
Anna-Karin BrothExtern ledamot, Försvarsmakten
Rickard StridhExtern ledamot, Försvarsmakten
Susanne HedeExtern ledamot,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Martina SandgrenStudentrepresentant
Annie KjellbergStudentrepresentant
Fredric WesterdahlStudentrepresentant


Suppleanter
Martin LundmarkFörsvarssystem
Anna DanielssonKrigsvetenskap
Jennifer HobbinsLedarskap och ledning
Fredrik ErikssonMilitärhistoria
Heather Harrisson DinnissOperativ juridik
Ronnie HjortStatsvetenskap
VakantDisputerad officer
VakantDisputerad officer
Thomas VrenngårdOfficer
Patrik SchwartzOfficer
Christer SvanborgOfficer
VakantOfficer
Agnes MartinssonStudentsuppleant
Nora Wikén KarlstenStudentsuppleant
Rasmus LindstedtStudentsuppleant


Dela: