Forsknings- och utbildningsnämnden

Försvarshögskolans forsknings- och utbildningsnämnd (FoUN) har det övergripande kvalitetsansvaret för forskning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

FoUN består av 18 ledamöter: ordförande, vice ordförande, tio lärare/forskare, tre externa ledamöter och tre studeranderepresentanter. Mandatperioden är treårig.

Ledamöter:

Aida Alvinius
Ola Bogren
Carin Ellström
Anders Enström
Jan Fredriksson
Arita Holmberg
Eva-Karin Olsson
Hans-Göran Olsson
Anders Palmgren
Stefan Silfverskiöld, ordförande
Fredrik Thisner
Jan Ångström

Externa ledamöter:

Lena Persson Herlitz, Försvarsmakten
Rickard Stridh, Försvarsmakten
Per Sundström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Studeranderepresentanter:

Charles Boström
Marika Ericson
Jesper Björling

Suppleanter:

Suppleanter inträder som röstberättigad ledamot i turordning vid ordinarie ledamots frånvaro.
1. Eva Jensen
2. Jakob Westberg
3. Anders Oltorp
4. Michael Gustafsson
5. Eva Johansson
6. Per Barius
Mikael Engdahl, studerandesuppleant

Försvarshögskolans styrelse och högskoleledning.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.