ERROR: TypeError: null has no such function "getProfileImage"

Högskoleledning

I högskoleledningen ingår rektor, prorektor, vicerektor, ordföranden i forsknings- och utbildningsnämnden samt högskoledirektören.

Rektor Romulo Enmark är fil dr. och leder Försvarshögskolans verksamhet. Han utsågs av regeringen 2011.

Prorektor och forskningschef Martin Norsell, är professor och ansvarar för Försvarshögskolans forskning. Prorektor är rektors ställföreträdare.

Vicerektor Ewa Skoog Haslum är flottiljamiral och ansvarar för utbildningen vid Försvarshögskolan.

Ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden Stefan Silfverskiöld är överstelöjtnant och lektor.

Högskoledirektör Ronny Modigs är chef för högskoleförvaltningen.

Forsknings- och utbildningsnämndens organisation och ledamöter.

Ta del av Försvarshögskolans styrelse.

Dela: