ERROR: TypeError: null has no such function "getProfileImage"

Styrelse

Försvarshögskolans styrelse består av femton ledamöter. De externa ledamöterna, däribland ordförande, utses av regeringen, normalt för tre år.

Nedanstående externa ledamöter har utnämnts för perioden 1 maj 2017 till 30 april 2020.

 • Peter Egardt, fd landshövding i Uppsala län (ordf.)
 • Lena Gerholm, professor Stockholms universitet
 • Gunnar Holmgren, landshövding i Västernorrlands län
 • Annika Nordgren Christensen, vd Tjäderns byrå
 • Nils Svartz, överdirektör MSB
 • Eva-Lotta Kraft, vd Eva-Lotta Kraft Affärskonsult AB
 • Annica Kronsell, professor Lunds universitet
 • Klas Eksell, personaldirektör och generalmajor

Totalt består universitetsstyrelsen av 15 ledamöter. Utöver de externa ledamöterna ingår rektor, tre lärarrepresentanter som utses tre år i taget och tre studeranderepresentanter som utses efter varje kårval. För närvarande är det: 

 • Romulo Enmark, rektor, fil dr.
 • Linus Hagström, lärarledamot, professor i statsvetenskap
 • Claes Wallenius, lärarledamot, fil dr. och universitetslektor
 • Jan Fredriksson, lärarledamot, chef ledarskapsavdelningen
 • Emma-Louise Juneskans, studentledamot, ordf. studentkåren
 • Charles Boström, studentledamot, vice ordf. studentkåren
 • Adina Engqvist, studentledamot, studentkåren

Här kan du läsa om högskoleledningen.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.