Militära programledningen

Militära programledningen ansvarar för officersprogrammet och högre militär utbildning. Delar av enheten är placerad på Campus Karlberg.

Militära programledningen leder och utvecklar de militära programmen vid Försvarshögskolan. Här ligger ansvaret för att utveckla det högre officersprogrammet som under hösten 2018 ersätter stabsutbildningen och högre stabsofficersutbildningen.

Militära programledningen har nära kontakt med Försvarsmakten som beställningsmottagare av utbildning och stöd.

Chef för militära programledningen är Hans Granlund.

Programledningen för officersprogrammet

Ansvarar för genomförande, utvärdering och utveckling av Försvarshögskolans officersprogram. Officersprogrammet är en treårig akademisk utbildning på grundnivå, 180 högskolepoäng, som leder till officersexamen. Programledningen för officersprogrammet finns på Campus Karlberg.

Läs mer om officersprogrammet

Programledningen för högre officersprogrammet

Ansvarar för genomförande, utvärdering och utveckling av Försvarshögskolans högre officersprogram som under hösten 2018 ersätter stabsutbildningen och högre stabsofficersutbildningen. Utbildningen ges på beställning av Försvarsmakten och kommer att leda till examen i krigsvetenskap på avancerad nivå.

Läs mer om högre officersprogrammet

Samordningsavdelningen

Samordningsavdelning ingår i militära programledningen och arbeta nära högskoleledningen i samband med Försvarsmaktens beställningar av utbildning och stöd. Vidare ansvarar samordningsavdelningen för långsiktig utveckling av den militära utbildningen och säkerställer Försvarshögskolans stöd till Försvarsmaktens kompetensutveckling.

Dela: