Sök

Militära programledningen

Militära programledningen har programansvar för de militära programmen vid Försvarshögskolan och samordnar Försvarsmaktens beställning av utbildning från Försvarshögskolan. Delar av programledningen är placerad på Karlberg.

Militära programledningen leder och utvecklar Officersprogrammet och det Högre officersprogrammet. Det Högre officersprogrammet ersätter från hösten 2018 det som tidigare var Stabsutbildningen och Högre stabsofficersutbildningen.

Militära programledningen ansvarar även för Taktisk stabskurs som är en uppdragsutbildning som främst vänder sig till reservofficerare.

Militära programledningen samordnar, under vicerektor, Försvarsmaktens beställning av utbildning och stöd från Försvarshögskolan.

Chef för militära programledningen är Hans Granlund.

Programledningen för Officersprogrammet

Ansvarar för genomförande, utvärdering och utveckling av Officersprogrammet vid Försvarshögskolan. Officersprogrammet är en treårig akademisk utbildning på grundnivå, 180 högskolepoäng, som leder till officersexamen. Programledningen för Officersprogrammet finns på Karlberg.

Läs mer om Officersprogrammet

Programledningen för Högre officersprogrammet

Ansvarar för genomförande, utvärdering och utveckling av Försvarshögskolans Högre officersprogram, som under hösten 2018 ersätter Stabsutbildningen och Högre stabsofficersutbildningen. Därutöver ansvarar man för Taktisk stabskurs. Utbildningarna genomförs på beställning av Försvarsmakten.

Läs mer om högre officersprogrammet

Samordningsavdelningen

Samordningsavdelning stödjer programledningarna och chefen för Militära programledningen i övergripande frågor och internationella ärenden. Avdelningen samordnar handläggning av Försvarsmaktens beställningar av utbildning och stöd. Vidare ansvarar samordningsavdelningen för långsiktig utveckling av den militära utbildningen och sammanhåller Försvarshögskolans stöd avseende utveckling av Försvarsmaktens kompetensutveckling.

Hans Granlund

Ledning, Chef för militära programledningen

Hans.Granlund@fhs.se +46 8-55342741
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.