Sök

Militärvetenskapliga institutionen

Militärvetenskapliga institutionen ansvarar för ämnena krigsvetenskap, militärteknik, ledningsvetenskap och militärhistoria. Institutitionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik.

Den militärvetenskapliga institutionens organisation består av en stab och tre avdelningar. Varje avdelning har underliggande sektioner.

Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässigt uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling. Avdelningarnas uppgifter omfattar forskning, utbildning, studieverksamhet och stöd till Försvarsmakten.

Chef för den militärvetenskapliga institutionen är överste Christian Jeppsson.

Organisation

Taktikavdelningen

 • Marksektionen
 • Marinsektionen
 • Luftsektionen
 • Spelsektionen

Läs mer om taktikavdelningen

Operativa avdelningen

 • Sektionen för gemensamma operationer
 • Sektionen för operativa funktioner
 • Militärhistoriska sektionen
 • Språksektionen

Läs mer om operativa avdelningen

Avdelningen för ledningsvetenskap och försvarssystem

 • Sektionen för militärtekniska system
 • Sektionen för militärtekniska tillämpningar
 • Ledningssektionen

Läs mer om ledningsvetenskap och försvarssystem

Programledningen för Officersprogrammet

Ansvarar för genomförande, utvärdering och utveckling av Officersprogrammet vid Försvarshögskolan. Officersprogrammet är en treårig akademisk utbildning på grundnivå, 180 högskolepoäng, som leder till officersexamen. Programledningen för Officersprogrammet finns på Karlberg.

Läs mer om Officersprogrammet

Programledningen för Högre officersprogrammet

Ansvarar för genomförande, utvärdering och utveckling av Högre officersprogrammet vid Försvarshögskolan. Därutöver ansvarar man för Taktisk stabskurs. Utbildningarna genomförs på beställning av Försvarsmakten.

Läs mer om högre officersprogrammet

Organisationsschema MVI
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.