Militärvetenskapliga institutionen

Militärvetenskapliga institutionen ansvarar för ämnena krigsvetenskap, militärteknik, ledningsvetenskap och militärhistoria. Institutitionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik.

Den militärvetenskapliga institutionens organisation består av en stab och tre avdelningar. Varje avdelning har underliggande sektioner.

Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässigt uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling. Avdelningarnas uppgifter omfattar forskning, utbildning, studieverksamhet och stöd till Försvarsmakten.

Chef för den militärvetenskapliga institutionen är överste Ronny Modigs.

Organisation

Taktikavdelningen

 • Marksektionen
 • Marinsektionen
 • Luftsektionen

Operativa avdelningen

 • Sektionen för gemensamma operationer
 • Sektionen för operativa funktioner
 • Militärhistoriska sektionen
 • Språksektionen

Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik

 • Sektionen för militärtekniska system
 • Sektionen för militärtekniska tillämpningar
 • Ledningssektionen
 • Spelsektionen

Stabsfunktionen vid institutionen består av en administrativ chef, en verksamhetskoordinator, en institutionsadministratör och en stabskoordinator (tillikabefattning).